Toediening van geluidsgolven verbetert vertraagde botgenezing

Sjoerd Rutten onderzocht de effectiviteit van gepulseerde geluidsgolven van lage sterkte (low-intensity pulsed ultrasound, LIPUS) op het vertraagde of verstoorde fractuurgenezingsproces op weefselniveau en het effect op (versnelde) klinische consolidatie.

Hij laat zien dat LIPUS behandeling het genezen van fracturen verbetert door de botaanmaak en bloedtoevoer te verhogen bij de fracturen die een vertraagde of lange genezingsduur hebben. Hierdoor geneest het bot sneller. Andere factoren die een negatieve werking hebben op fractuurgenezing, zoals onvoldoende stabiliteit, kunnen het positieve effect van LIPUS op fractuurgenezing teniet doen.

Omdat 90 tot 95% van alle fracturen binnen drie maanden geneest, zijn het met name de fracturen met verstoorde en lange genezingstendens die het meeste baat hebben bij een LIPUS behandeling.

Rutten startte een onderzoek, waarbij patiënten met een vertraagde genezing van een fractuur van het kuitbeen behandeld werden met LIPUS. Om het effect van LIPUS op vertraagde botgenzing goed te kunnen beoordelen, werd de ene helft van de patiënten behandeld met een LIPUS-apparaat dat geen geluidsgolven uitzond (placebo) en de andere helft met een werkend apparaat. Vervolgens werd gekeken of er verschil in genezing was tussen de patiënten die wel of niet met LIPUS behandeld waren.

Om meer inzicht te krijgen hoe LIPUS zorgt voor versnelling van genezing, werd na twee tot drie maanden behandeling bij alle patiënten een klein pijpje bot verkregen van de fractuur. Onder de microscoop kon vervolgens gemeten worden wat het effect was op de botaanmaak en afbraak, grote en aantal bloedvaten en de hoeveelheid botcellen.

Promotie
Promovendus: S. Rutten
Proefschrift: Low-intensity pulsed ultrasound treatment in delayed bone healing
Promotor: prof.dr. J. Klein Nulend: prof.dr. P.I.J.M. Wuisman (†)
Datum: 18-01-2013

Plaats een reactie