Tips om je inkomen als zelfstandige te beschermen

De vrijheid om je eigen klussen te bepalen en zelf je tijd in te delen, de keuze om als zelfstandige aan de slag te gaan lijkt een droom die waarheid wordt. Natuurlijk zijn er enorm veel voordelen aan het zelfstandig ondernemerschap verbonden, maar de keerzijde is zeker niet alleen rozengeur en maneschijn. Je loopt als ondernemer enorm veel risico’s en het is van belang deze waar mogelijk in te dekken.

De risico’s die je als ondernemer loopt

Een vaste dienstbetrekking zegt tegenwoordig ook niet zoveel meer als vroeger, maar enige vorm van vastigheid is er bij het zelfstandige ondernemerschap zeker niet. Het zijn de toezeggingen van je opdrachtgevers waar je enig vertrouwen uit kunt putten, maar het geeft je nergens recht op. Het kan dan ook zomaar zijn dat je van de ene op de andere dag je inkomen deels of in zijn geheel verliest. Maar denk daarnaast ook eens aan een bedrijfsongeval of een andere situatie waardoor je tijdelijk of permanent deels of geheel arbeidsongeschikt raakt. Waar je als werknemer in loondienst voor dergelijke zaken, in ieder geval voor een bepaalde periode, verzekerd bent, dien je dit als zelfstandige zelf goed geregeld te hebben.

zelfstandig ondernemer man

De zorgverzekering

Je kunt het als ondernemer niet permitteren om lang uit de running te zijn. Goede zorg is voor jou van wezenlijk belang. Het is dan ook zeer de moeite waard om met behulp van de zorgvergelijker de zorgverzekering 2020 met de voor jou beste dekking uit te zoeken. Wanneer je voor specifieke zorg verzekerd bent, zal je minder snel geneigd zijn om klachten te verwaarlozen. Hiermee verlaag je het risico op langdurig ziekteverzuim en daaruit voortvloeiende chronische klachten en inkomstenderving.

zelfstandig ondernemer vrouw

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor werknemers in loondienst is er een sociaal vangnet gevormd voor het compenseren van inkomstenverlies bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen is er geen sprake van een dergelijk sociaal vangnet. Zij zullen dit inkomstenverlies zelf moeten opvangen met behulp van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, de AOV. Vaak is de premie hoog van een dergelijke verzekering en dus kiezen veel ondernemers ervoor de gok te wagen en zich niet te verzekeren, immers hoe groot is de kans dat ik nu net arbeidsongeschikt raak? Erg onverstandig, en daar hoef je geen risicovol beroep voor te hebben. Hoe noodzakelijk een AOV is, hangt ook af van de financiële reserves waar je over beschikt. Kun je wel een paar jaren met deze reserves vooruit, dan is een AOV al minder noodzakelijk.

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Als ondernemer loop je niet alleen het risico op inkomensverlies door eigen gezondheidsperikelen. Ook kun je door de uitoefening van je beroep je klanten (vermogens-) schade toebrengen. Willen je klanten deze schade op je verhalen, dan is het erg nuttig om een rechtsbijstandverzekering te hebben die je juridische bijstand bij dergelijke geschillen kan verlenen. Mocht er uit voortvloeien dat je financieel aansprakelijk wordt gesteld, dan helpt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering je deze kosten te vergoeden, mits in overeenstemming met de polisvoorwaarden.

thuiskantoor

Plaats een reactie