TimberChecker ondersteunt houthandel bij implementatie EU-houtverordening

Vanaf 3 maart 2013 is de EU houtverordening nr. 995/2010 van kracht. Met het ingaan van de verordening is het verboden om illegaal hout op de markt te brengen in de Europese unie.

Bäume Wildpark Schwarze Berge HamburgFotocredits: Thomas Ulrich (cc)

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) juicht de komst van de verordening toe en werkt met haar leden al jaren aan het tegengaan van de handel in illegaal hout.

Wel waakt de VVNH voor de administratieve lasten die de verordening voor haar leden met zich meebrengt. De VVNH heeft daarom stichting TimberChecker opgericht om leden te ondersteunen bij de praktische implementatie van de verordening. VVNH-leden hebben van TimberChecker een praktisch stappenplan ontvangen voor de zogenaamde ‘due diligence procedure’. Daarmee kan een marktdeelnemer aantonen dat het hout of houtproduct dat men importeert een verwaarloosbaar risico op illegaliteit heeft.

De VVNH is van het begin af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van de EU-houtverordening. Sinds 2000 is het thema legaliteit een continue aandachtspunt geweest in de werkzaamheden van de VVNH. Dit is voor het eerst vastgelegd in het beleidsplan 2003-2005 ‘Een gezonde toekomst voor hout’. Alle VVNH-leden hebben destijds een gedragscode ondertekend met bindende afspraken en een sanctiesysteem dat regelt dat leden uitsluitend hout op de Nederlandse markt brengen dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (nationaal en internationaal).

Ondanks dat de VVNH de komst van de EU houtverordening toejuicht, waakt de VVNH voor de administratieve lasten die het voor leden met zich meebrengt. De VVNH heeft daarom stichting TimberChecker opgericht en opteert bij de Europese Commissie om als zogenaamde ‘Monitoring Organisation'(MO) op te kunnen treden. Een MO ondersteunt deelnemers bij de implementatie van de EU houtverordening en controleert of deelnemers zich aan de afspraken houden.

De eerste tool die TimberChecker heeft ontwikkeld om VVNH-leden te ondersteunen bij de implementatie van de EU houtverordening, is een praktische handleiding om de ‘due diligence procedure’ oftewel een stelsel van zorgvuldigheidseisen te doorlopen. Een bedrijf dat hout of een houtproduct voor het eerst op de Europese markt brengt, is verplicht een ‘due diligence procedure’ te doorlopen. TimberChecker heeft hiervoor een praktisch stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan is gebaseerd op het ‘ETTF system for due diligence’ van de European Timber Trade Federation (ETTF). Samen met een aantal achtergronddocumenten en een Q&A over de EU houtverordening is het ‘Due diligence stappenplan, een handleiding om te voldoen aan de Europese houtverordening’ onder alle VVNH-leden verspreid.

De EU houtverordening maakt onderdeel uit van het EU FLEGT-beleid (Forest Law Enforcement Governance and Trade) om internationale inspanningen te ondersteunen die illegale houtkap tegengaan. Naast de EU houtverordening worden binnen FLEGT vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (VPA’s) tussen de EU en houtproducerende landen afgesloten. In een VPA worden afspraken gemaakt over het verbeteren van de plaatselijke boswet, goed bestuur en investeringen in controle-instrumenten. Daarmee tracht de EU samen met de overheden in relevante producentenlanden nationale wetten en de handhaving ervan op orde te krijgen. De handhaving komt dan te liggen waar die hoort, bij de betreffende overheden. Tot het moment waarop dit wereldwijd goed is geregeld, zorgt de EU houtverordening ervoor dat iedereen die hout voor het eerst op de Europese markt brengt, een ‘due diligence procedure’ doorloopt en alleen hout importeert met een verwaarloosbaar risico op illegaliteit.

Meer informatie
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen

Plaats een reactie