Tijdige herkenning dreigende hartstilstand van levensbelang

Alle Spoedeisende Hulp-verpleegkundigen van het UMC St Radboud zijn als eersten in Nederland ILS- gecertificeerd. ILS, Immediate Life Support, verbetert de herkenning van signalen van een mogelijke hartstilstand en tilt de reanimatiezorg door een team hulpverleners naar een hoger niveau.

Vijftig tot tachtig procent van alle patiënten die een hartstilstand krijgen, vertoont in de uren die daaraan voorafgaan al signalen die op zo’n naderende hartstilstand wijzen. Zo zijn er vaak veranderingen in ademhaling of bloeddruk waarneembaar. Snelle herkenning van deze signalen kan IC-opnames en zelfs reanimaties voorkomen.

De ILS-cursus is speciaal gericht op het herkennen van signalen en het opstarten van de juiste (reanimatie)zorg in teamverband. De Spoedeisende Hulp (SEH) is de eerste afdeling in Nederland die officieel gecertificeerd is, volgens de laatste richtlijnen. Michael Edwards, afdelingshoofd SEH: ‘Met de ILS neemt de kwaliteit van de reanimatiezorg toe en kunnen we voor patiënten een nog veiligere omgeving creëren. Goede informatieoverdracht en snel handelen zijn essentieel bij mensen met tekenen van een dreigende hartstilstand. Hoe meer medewerkers geschoold zijn in het herkennen van signalen die tot een hartstilstand kunnen leiden, hoe sneller we voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Daarnaast leert ILS medewerkers om nóg beter samen te werken in een advanced life support team en vergroot het de reanimatievaardigheden. Ook dit komt ten goede aan de reanimatiezorg.’

De Immediate Life Support is internationaal gecertificeerd en voldoet aan de meest recente richtlijnen van de nationale en Europese reanimatieraad. De cursus wordt gegeven door het Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde.

Plaats een reactie