Tijdelijke wet ambulancezorg

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de Wet ambulancezorg te wijzigen in een Tijdelijke wet ambulancezorg. De Tijdelijke wet ambulancezorg wijst zittende aanbieders voor vijf jaar aan. Een vervoerder die wordt aangewezen moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Als er in een regio meerdere aanbieders zitten, worden ze als samenwerkingsverband aangewezen. Als het niet lukt om een samenwerkingsverband tot stand te brengen, kan de minister een aanbieder aanwijzen of zelf een rechtspersoon oprichten.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden ambulancezorgaanbieders een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Deze oorspronkelijke voorgestelde procedure is niet “EU-proof” en daarmee loopt de Nederlandse premiebetaler onnodig financieel risico.

De wet is tijdelijk om in de tussenliggende periode een meer structurele oplossing te vinden die recht doet aan de uitgangspunten zoals besproken met het parlement en tegelijkertijd past binnen de Europese wet- en regelgeving.

Nu de zittende vervoerders worden aangewezen, is het niet meer nodig om een vergunning aan te vragen. Dit bespaart tijd en leidt ook tot lagere administratieve lasten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Plaats een reactie