Tijd voor keuzes in de kindergezondheidszorg

De academische kindergeneeskunde bevindt zich meer dan ooit te voren in een transitiefase. Concentratie van kindergeneeskundige zorg biedt heel veel mogelijkheden om onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op een nog hoger niveau te brengen. Partners in dit proces zijn ouder- en patiëntverenigingen, de overheid, andere universitaire medische centra en zorgverzekeraars. Dat is nieuw en vraagt om een andere manier van denken en werken.

Niet nieuw in onze samenleving is de aandacht voor kinderen. Meer dan ooit zijn we ons bewust van de gevolgen van ons handelen in het vroege leven op de kwaliteit van het leven later. Het gevolg van ons medisch handelen is dat steeds meer kinderen in leven blijven, maar helaas soms met ernstige gevolgen van hun ziekte. Hans van Goudoever stelt dat zorg voor die zwaksten van onze samenleving de kracht van diezelfde samenleving toont. Daarin ziet hij juist in deze tijd groei, net als in de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg. Indien gezamenlijk de stem van het kind kan worden vertolkt, zal het geluid veel sterker worden gehoord, met duidelijke voordelen voor het kind zowel vanuit de preventieve als de curatieve sector. Het vraagt wel om keuzes, stelt Van Goudoever. Keuzes die volgens hem voorbijgaan aan het eigen belang, maar gemaakt worden in het belang van zieke maar ook gezonde kind.

Let op: afscheidscollege en oratie aaneensluitende bijeenkomst
Voorafgaand aan de oratie van Van Goudouver, vindt het afscheidscollege van Hugo Heymans plaats. De redes van de vertrekkende en aantredende hoogleraar Kindergeneeskunde vinden plaats in een gezamenlijke, aaneensluitende bijeenkomst. Het bijwonen van slechts één van de twee colleges is in principe niet mogelijk. Bezoekers van de oratie wordt verzocht om 14.00 uur aanwezig te zijn.

Oratiegegevens
Orateur: Dhr. prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar Kindergeneeskunde
Datum: Woensdag 23 maart 2011, 15:30 uur
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie