TIFN zoekt bewijs voor gunstige werking voedingsvezels

Voedingsvezels hebben een gunstige invloed op het immuunsysteem, zo wordt algemeen aangenomen. Maar door gebrek aan goede toetsmethoden ontbreekt het nog aan een solide wetenschappelijke onderbouwing.

Voedingsvezels

Binnen het Topinstituut Food and Nutrition (TI Food and Nutrition) doet Wageningen UR samen met collega-kennisinstellingen en bedrijven(1) fundamenteel onderzoek om het effect van voedselcomponenten op de darmfunctie en het immuunsysteem te begrijpen.

Het project, dat de titel Food-induced modulation of the intestinal immune barrier draagt, bestaat uit diverse in vitro en in vivo-modelstudies om vast te stellen welke voedselcomponenten het maagdarmstelsel gunstig beïnvloeden en onder welke omstandigheden dat gebeurt. Binnen Wageningen UR zijn diverse onderdelen bij dit onderzoek betrokken, zoals Food & Biobased Research en de leerstoelgroepen microbiologie en & immunologie. De projectleiding is in handen van Paul de Vos (UMC Groningen).

FibeBiotics
Het onderzoek maakt gebruik van wetenschappelijke kennis die wordt opgebouwd in de EU-studie FibeBiotics. Dit project onder leiding van Jurriaan Mes richt zich op de ontwikkeling van tools om het effect van voedselcomponenten en -producten op het immuunsysteem vast te stellen. Naar verwachting levert Fibebiotics de gereedschappen om wetenschappelijk onderbouwd te bewijzen dat bepaalde voedingsvezels goed zijn voor het immuunsysteem en daarmee voor de gezondheid van mensen.

Nieuwe voedselproducten
In oktober 2012 is binnen TI Food and Nutrition een nieuw subproject gestart dat in het verlengde ligt van het FibeBiotics-project. Met deze aanvullende studie willen de samenwerkende kennisinstellingen en bedrijven binnen TI Food and Nutrition de volgende stap zetten: kan de industrie op basis van de wetenschappelijke inzichten nieuwe producten ontwikkelen die aantoonbaar goed zijn voor het immuunsysteem? Denk aan specifieke producten voor ouderen, die vaak minder weerstand hebben en waardoor vaccinaties minder goede bescherming bieden.

Dit onderzoek sluit aan op een van de doelen van TI Food and Nutrition: wetenschappelijk onderzoek aanwenden voor de ontwikkeling van nieuwe, gezonde voedselproducten. TI Food and Nutrition opereert binnen de topsector Agri&Food, een van de negen innovatiesectoren die het Ministerie van Economische Zaken heeft aangewezen. Het is de grootste publiek-private samenwerking waar Wageningen UR Food & Biobased Research in deelneemt.

(1) Partners TI Food and Nutrition

– Research partners: ACTA Dental Research, Maastricht University / Maastricht UMC+, NIZO food research, TNO, University of Groningen / UMCG and Wageningen UR (University & Research centre).

– Industry partners: Cargill, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Chr. Hansen, CRV, CSK food enrichment, CSM, Danone, DSM, Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI), FrieslandCampina, Fromageries Bel, GlaxoSmithKline, Nestlé, PepsiCo, Philips Research, Productschap Zuivel, The Kellogg Company, Unilever, VION Food Group and Wrigley.

– Co-funded by the Ministry of Economic Affairs.

Plaats een reactie