Tientallen vlindersoorten bedreigd door kabinetsbeleid

De door het kabinet voorgestelde bezuinigingen op natuur (meer dan 40%!) hebben grote gevolgen voor het beheer van natuurterreinen. Met name de kwetsbare soorten zoals vlinders zullen hiervan de dupe zijn.

Gentiaanblauwtje, foto: Henk Bosma

Vlinders zijn afhankelijk van zonlicht en zonder beheer veranderen veel natuurterreinen in donkere bossen. Daardoor geen grote vuurvlinder en zilveren maan meer in open rietmoerassen, geen heivlinder en gentiaanblauwtje meer in heidegebieden, geen veenbesparelmoervlinder en spiegeldikkopje meer in hoogvenen en geen oranjetipjes of hooibeestjes meer in de bloemrijke graslanden. Zelfs tot voor kort algemeen voorkomende vlinders hebben het de laatste jaren moeilijk in Nederland.

Zonder beheer verdwijnen niet alleen vele bijzondere soorten planten en dieren: hele typisch Nederlandse landschappen zullen verdwijnen. Een van deze gebieden, zelfs op Europese schaal, is het Nationaal Park Wieden-Weerribben. Een flink aantal van de karakteristieke insecten die hier leven zijn in Europa en in sommige gevallen zelfs wereldwijd bijzonder.

Eén jaar niet beheren levert al onherstelbare schade op aan dit gebied. Op zondag 2 januari leggen de partners van de Coalitie Hart voor Natuur in heel Nederland de noodzaak van beheer uit aan bezoekers van natuurterreinen. Want door de voorgestelde bezuinigingen zal veel natuur in Nederland – waaronder vele vlindersoorten – simpelweg verdwijnen.

Plaats een reactie