Thuiswerken steeds meer in cao

Steeds meer werknemers hebben de mogelijkheid om thuis te werken. Het percentage werknemers dat in de cao afspraken over thuiswerken heeft, is meer dan verdubbeld: van zes procent in 2007 tot 15 procent in 2009. Dit maakt duidelijk dat steeds meer werkgevers het belang inzien van een goede combinatie van arbeid en zorg.

Dit is een van de conclusies uit het rapport ‘Faciliteiten arbeid en zorg 2009’ dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport laat zien in welke mate in cao’s afspraken zijn gemaakt over verlofvormen, arbeidstijden en arbeidsduur om de combinatie arbeid en zorg voor werknemers te verbeteren.

Naast thuiswerken hebben werknemers ook steeds vaker flexibele werktijden. 16 procent van de werknemers heeft een cao waarin aandacht wordt besteed aan flexibele tijden.

Het kabinet wil dat vrouwen meer en langer gaan werken. Dat kan alleen met goede ondersteuning bij het combineren van arbeid en zorg. Flexibele werktijden en telewerken zijn daarbij voor werknemers van groot belang. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers om afspraken te maken over flexibel werken.

Het huidige rapport is een actualisering van het onderzoek ‘Faciliteiten arbeid en zorg 2007’ dat minister Donner in december 2007 naar de Tweede Kamer zond.

Plaats een reactie