Thuiswerken leidt tot meer werktevredenheid

Hoogopgeleide werknemers die een deel van hun werk thuis verrichten in plaats van op de zaak, zijn daar in grote meerderheid bijzonder positief over. Dit blijkt uit onderzoek van Intermediair samen met onderzoeksbureau SatisAction onder elfduizend hoogopgeleide medewerkers van zeventig (middel)grote Nederlandse bedrijven. Bijna vijfduizend van hen blijken hun werk deels thuis te doen.

Betere concentratie en werk-privébalans
77 procent van hen kan zich thuis (veel) beter concentreren; 78 procent zegt thuis effectiever te werken. Eveneens 78 procent vindt dat door thuiswerken de eigen werk-privébalans is verbeterd (geen gedoe over kinderen uit school halen bijvoorbeeld). Slechts 16 procent laat zich thuis wel eens afleiden door privézaken. ‘Dat thuiswerkers zó ontzettend positief zijn, verbaast ons. Het verwateren van de grens tussen werk en privé heeft immers ook nadelen zoals een gevoel nooit meer echt vrij te zijn’, zegt Kees Versluis, chef redactie Intermediair.

Werknemers van it- en consultancybedrijven meest positief
Hoogopgeleide werknemers van it- en consultancybedrijven blijken het positiefst over thuiswerken en de bereidheid van de baas om dat mogelijk te maken. Helemaal bovenaan staat it-bedrijf Macaw; medewerkers geven gemiddeld het rapportcijfers 8,13 voor de thuiswerkcultuur bij hun bedrijf. Vlak daarna volgt adviesbureau AT Osborne; derde staat de Caesar Groep.

Opvallend is dat werknemers van bedrijven met een positieve thuiswerkcultuur, doorgaans ook erg tevreden zijn met de werksfeer in het algemeen. Zo kwam Macaw in 2010 en 2011 als beste uit de bus in het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek. Ook andere bedrijven die hoog scoren in het thuiswerkonderzoek stonden in 2011 hoog in het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek.

Non-profit minder positief
Medewerkers van commerciële bedrijven zijn doorgaans positiever over de thuiswerkmogelijkheden dan hoogopgeleiden bij de (semi-)overheid. Met name gemeenteambtenaren geven hun werkgever een lage score waar het op thuiswerken aankomt.

Top 10 beste thuiswerkbedrijven
– Macaw 8,13
– AT Osborne 8,09
– Caesar Groep 7,89
– ORMIT 7,85
– RDW 7,79
– CIBER 7,73
– PGGM 7,68
– SNS REAAL 7,65
– Twynstra Gudde 7,59
– ANWB 7,39

Op www.intermediair.nl/thuiswerken is de top-40 van beste thuiswerkbedrijven in Nederland te vinden.

Meer overwerk en verminderde zichtbaarheid door thuiswerken
52 procent van de deelnemers aan het Intermediair-onderzoek meldt overigens meer over te werken sinds ze aan het nieuwe werken doen. Opvallend is dat hoogopgeleiden niet bang zijn dat veel thuiswerken leidt tot onzichtbaarheid en dus minder waardering van collega’s en de baas. Slechts 6 procent van de ondervraagden geeft aan zelf zichtbaarder te worden doordat andere collega’s veel thuiswerken. En maar 4 procent meent op kantoor meer gewaardeerd te worden omdat anderen thuis aan het werk zijn.

Plaats een reactie