Therapieresistente epilepsiepatiënten kunnen baat hebben bij nervus vagus stimulatie

Epilepsie is een veel voorkomende, moeilijk te behandelen neurodegeneratieve aandoening. 25% van de patiënten blijft aanvallen houden ondanks medicijngebruik. Deze therapieresistente epilepsiepatiënten kunnen baat hebben bij nervus vagus stimulatie (NVS).

Hoe het werkt en waarom deze patiënten baat kunnen hebben bij deze behandeling is onbekend. We hebben een nieuw epilepsiemodel ontwikkeld waarin de effecten van NVS zijn bestudeerd.

Eerste resultaten tonen aan dat NVS de ernst en de duur van epileptische aanvallen doet afnemen en dat er veranderingen optreden op het niveau van de hersenstam, daar waar de signalen vanuit de nervus vagus de hersenen binnenkomen.

Deze resultaten kunnen translationeel (van het laboratorium naar de klinische praktijk) worden vertaald waardoor in de toekomst een betere behandeling van epilepsie mogelijk is.

Promotiegegevens
Promotie: mw. drs. Kim Rijkers
Titel: “Stimulating fits”
Promotores: prof.dr. J.S.H. Vles; prof.dr. H.W.M. Steinbusch
Co-promotor: dr. H.J. M. Majoie
Faculteit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Datum: Vrijdag 14 januari 2011, 12.00 uur

Plaats een reactie