Therapie voor verkrachte vrouwen

Het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) heeft haar behandelaanbod uitgebreid. Met ingang van 1 september kunnen ook jonge vrouwen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die eenmalig een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt voor therapie terecht bij het centrum. In het Psychotraumacentrum van het UMC Utrecht worden al jaren pubermeisjes in de leeftijd van 13 tot 18 jaar en hun ouders behandeld voor de gevolgen van eenmalig seksueel geweld volgens het STEPS protocol.Uit onderzoek is echter gebleken dat meisjes en jonge vrouwen tussen 14 en 25 jaar een verhoogd risico hebben op het meemaken van eenmalig seksueel geweld. Vergeleken met pubermeisjes hebben jonge vrouwen ook vaker seksuele en relationele problemen door het seksueel geweld. Mede daarom is vanaf nu het behandelaanbod aangepast en ook toegankelijk voor jonge vrouwen. In de therapie van de jong volwassen vrouwen zullen niet in de eerste plaats de ouders, maar de eventuele vaste partner betrokken worden in de traumabehandeling.

In Nederland heeft 12%* van de vrouwen ooit een verkrachting meegemaakt; een traumatische ervaring die kan leiden tot ernstige psychische en lichamelijke problemen.

Zoals een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Bekende PTSS klachten zijn herbelevingen, vermijdingen, slaap- en concentratieproblemen. Deze klachten kunnen ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren thuis, op school en in contact met vrienden en relaties. Toch durven ze er vaak met niemand over te praten uit angst voor ongeloof, wraak van de dader en stigmatisering. Slechts een minderheid zoekt professionele hulp. Dat is jammer want gerichte therapie helpt als een traumatische ervaring niet kan worden verwerkt.

De STEPS therapie bestaat uit acht bijeenkomsten en kan individueel of in een groep worden toegepast. De belangrijkste onderdelen van de therapie zijn schrijven en praten over het trauma, informatievoorziening en het doen van oefeningen om vermijdingsgedrag te verminderen. STEPS is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Kenmerkend voor STEPS is een directieve en pragmatische insteek met het doel om PTSS klachten te verminderen.

Op 1 september verschijnt ook het nieuwe STEPS werkboek voor jonge vrouwen. Tevens wordt deze therapie vanaf 1 september aangeboden in het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht. Meisjes en vrouwen tot en met 25 jaar kunnen zich aanmelden op tel. 088 – 7554113 of via mail steps@umcutrecht.nl. De therapie wordt door de zorgverzekeraar vergoed en een verwijsbrief is niet nodig.

* Cijfers afkomstig van de Rutgers Nisso Groep, 2009

Plaats een reactie