Theorierijbewijs+ eerste praktijkdag

Donderdag 12 januari 2012 vindt de eerste praktijkdag Theorierijbewijs+ plaats bij het ROC Tilburg. Het Theorierijbewijs+ is een nieuw programma van Veilig Verkeer Nederland voor het voortgezet onderwijs en heeft als doel om het aantal verkeersdoden en -slachtoffers onder jongeren te verminderen. Tijdens deze praktijkdag zullen 40 leerlingen, die al enkele weken theorielessen volgen, diverse praktijkproeven afleggen.

Met het programma wil VVN jongeren helpen om bewust auto te rijden. Theorierijbewijs+ is een aanvulling op het experiment 2toDrive dat op 1 november 2011 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gestart. 2toDrive houdt in dat toekomstige jonge automobilisten hun theorierijbewijs mogen halen vanaf 16 jaar en hun praktijkrijbewijs vanaf 17 jaar. Een leeftijd waarop de meeste jongeren nog op school zitten. Theorierijbewijs+ bestaat uit tien theoretische modules en (optioneel) één praktijkdagdeel. Naast verkeerstheorie zijn zaken als weerbaarheid, normontwikkeling en groepsdruk belangrijke onderdelen van dit programma. Daarnaast is het programma een goede voorbereiding voor het CBR theorie-examen

Onze visie
Op veel scholen in het voortgezet onderwijs heeft verkeerseducatie nog onvoldoende een plek. Het VVN-programma Theorierijbewijs+ biedt jongeren een basis voor het behalen van hun theorie- en autorijbewijs. Door 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar al starten met praktijklessen voor het rijbewijs. Samen met het Theorierijbewijs+ programma bereiden jongeren op het voortgezet onderwijs zich al voor op het theorie- en praktijkexamen van het autorijden.

Plaats een reactie