Theo Langejan voorzitter Nederlandse Zorgautoriteit

Theo Langejan wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Hij treedt per 1 januari 2010 in dienst. Momenteel is hij Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën. Bij de NZA volgt Theo Langejan Frank de Grave op, die eerder dit jaar na vijf jaar voorzitterschap vertrok. De Nederlandse Zorgautoriteit is een zelfstandig bestuursorgaan, dat als opdracht heeft goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Minister Klink van VWS is politiek verantwoordelijk voor de NZA.

Theo Langejan is bijna negen jaar Directeur-Generaal geweest, bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en bij Financiën. Daarvoor was hij directeur en plaatsvervangend directeur bij respectievelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Plaats een reactie