Thema-avond ‘De psychosociale gevolgen van borstkanker’

Het UMCG organiseert op dinsdag 15 februari 2011 een thema-avond over ‘de psychosociale gevolgen van borstkanker’. Naast veel informatie voor borstkankerpatiënten, hun naasten en zorgverleners is er ook een speciale theatervoorstelling over dit thema.

Theatervoorstelling
De avond begint met de theatervoorstelling ‘Hoe is het…?’ Zes vrouwen o.l.v. Wendy Viel (docent Drama Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) hebben hun ervaringen met borstkanker vormgegeven in een theatervoorstelling. Op een indrukwekkende, hilarische en aangrijpende manier delen de vrouwen hun ervaringen met borstkanker met het publiek. De voorstelling gaat over dood en (over)leven en de innerlijke strijd na de onheilsboodschap “kanker”. Maar ook over moed en kracht en de sterke wil om door te gaan. De zes vrouwen variëren in leeftijd van 32-62 jaar. Deze voorstelling wordt voor het eerst in Groningen gespeeld. Na de voorstelling is er gelegenheid om te reageren en te discussiëren met de verschillende speelsters.

Presentatie psycho-sociale gevolgen van borstkanker
Aansluitend verzorgt Inge Henselmans een presentatie over de emotionele impact van borstkanker. Zij promoveerde in 2009 op een proefschrift over dit onderwerp. Uit haar onderzoek blijkt dat kort na de diagnose veel vrouwen die bestraling en/of chemotherapie ondergaan, kampen met angst voor wat er komen gaat en andere psychische klachten – waaronder slapeloosheid. Over het algemeen herstellen vrouwen zich in de maanden na afronding van de behandeling. Een derde van de vrouwen ervaart zelfs op geen enkel moment na diagnose psychische problemen. Daar staat een kleine groep vrouwen tegenover die pas na de behandeling voor het eerst psychische klachten krijgen, of zelfs gedurende het gehele ziekenhuistraject problemen houden. De onderzoeksresultaten bieden mogelijkheden voor psychologische hulpverleners. Henselmans: “Mijn onderzoek laat zien dat vrouwen op verschillende momenten verschillende emotionele reacties vertonen. Daar moet meer aandacht voor komen. We moeten uitgebreider én op meerdere momenten in kaart brengen of vrouwen psychosociale problemen hebben.” Patiënten die het gevoel hebben weinig controle te hebben over hun leven, kunnen gericht ondersteund worden. Henselmans: “Zo kunnen deze patiënten leren beter met hun ziekte en hun behandeling om te gaan.”

Borstkankerwerkgroep UMCG
Leden van de borstkankerwerkgroep sluiten de avond af met een presentatie over de borstkankerzorg in het UMCG. Zij doen dit aan de hand van vier filmpjes, die onlangs de site www.borstkanker.umcg.nl zijn geplaatst. Verder geven zij op een laagdrempelige en duidelijke manier antwoord op veel voorkomende vragen.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze avond. Dit kan bij het Informatiecentrum Oncologie of via telefoonnummer (050) 361 5934 of informatiecentrumoncologie@umcg.nl. De thema-avond begint om 19.30 uur in de Rode Zaal van het UMCG; vanaf 19.00 uur is de ontvangst. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Plaats een reactie