THC-gehalte in nederwiet lager

Het afgelopen jaar is het gemiddelde THC-gehalte, de werkzame stof in nederwiet, gedaald van 15,5% naar 13,5%. Dit blijkt uit de jaarlijkse THC-monitor van het Trimbos-instituut.

Cannabis sativaCannabis sativa. Fotocredits: Manuel Martín Vicente (cc)

Ongeveer één derde van de meest populaire nederwiet varianten bevatte een THC-percentage tussen de 15 en 20 procent, tweederde van deze variant valt dus onder de 15% grens, de norm die het kabinet wil hanteren voor de verkoop in coffeeshops.

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet tot meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; de afgelopen jaren bewoog het percentage zich tussen de 15 à 18%. Het afgelopen jaar daalde het THC-gehalte in nederwiet voor het eerst aanzienlijk ten opzichte van voorgaande jaren.

Uitvoering onderzoek
Voor deze monitor werd in 48 van de 651 coffeeshops cannabis gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen. Naast de meest populaire nederwiet werd ook de (verondersteld) sterkste variant per coffeeshop gekocht. Voor het eerst in de 14 jaar dat dit onderzoek wordt uitgevoerd bevatte de sterkste variant daadwerkelijk meer THC dan de populairste (15,7%). Tot nu toe was de meest verkochte nederwiet altijd even sterk als de “meest sterke” nederwiet. De sterkste nederwiet is ook niet langer meer tevens de meest populaire wiet.

Hasj geïmporteerd uit het buitenland bevatte gemiddeld 16,8% THC, hasj gemaakt van nederwiet 29,0% en wiet geïmporteerd uit het buitenland 5,1%.

CBD versus THC
Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC kan tegengaan. Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Hasj geïmporteerd uit het buitenland bevat relatief gezien veel CBD. In coffeeshops worden nederwiet en geïmporteerde hasj veel meer verkocht dan geïmporteerde wiet en Nederlandse hasj. In veel coffeeshops is zelfs helemaal geen geïmporteerde wiet of nederhasj te koop.

De prijs die gemiddeld voor één gram van de meest populaire nederwiet moest worden betaald steeg het afgelopen jaar met 30 cent naar €9,60 per gram.

Plaats een reactie