Testosteron beïnvloedt sociaal gedrag

Het proefschrift van Peter Bos laat zien dat ondanks de ontwikkeling die het menselijke brein heeft doorgemaakt tijdens de evolutie, dit orgaan en het gedrag dat het voortbrengt, in belangrijke mate gevoelig is voor de effecten van testosteron. Meer specifiek blijkt uit de gerapporteerde studies dat testosteron de neurale reactie versterkt op geluiden van huilende baby’s, op het zien van angstige en onbetrouwbare gezichten, en in het vooruitzicht van een beloning. Ook lijkt testosteron de communicatie tussen de boven- en onderliggende hersenstructuren te verminderen.

De belangrijke invloed van testosteron op de hersenen uit zich ook in gedrag. Twee studies in dit proefschrift laten zien dat testosteron het vertrouwen tussen mensen verminderd en de herkenning van emoties van anderen verstoord. Verder is het van belang dat de effecten van hormonen op gedrag context afhankelijk zijn, en ook in sterke mate afhangen van individuele verschillen. Dergelijke verschillen zijn bijvoorbeeld persoonlijkheidskenmerken, of de hoeveelheid testosteron waarin men in de baarmoeder is blootgesteld.

Een literatuurstudie die eveneens is opgenomen in dit proefschrift laat zien dat menselijk sociaal gedrag in belangrijke mate beïnvloed wordt door hormonen zoals testosteron en estradiol, als wel door de neuropeptiden oxytocine en vasopressine. Hierin lijken testosteron en vasopressine vooral van belang in een omgeving die actie vereist, terwijl oxytocine en estradiol met name belangrijk zijn in verzorgende gedragingen binnen een veilige omgeving.

Peter Bos’ proefschrift heeft een fundamenteel karakter, maar kan op de lange termijn wellicht bijdragen aan de ontwikkeling van behandelmethoden voor stoornissen, zoals bijvoorbeeld bij een sociale angststoornis.

Promotie
Promovendus: Peter Bos
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: To survive and protect: testosterone and the neuroendocrinology of human social behavior
Promotor 1: Prof.dr. Jack van Honk
Promotor 2: Prof.dr. Nick Ramsey
Copromotor 1: Dr. Erno Hermans
Datum en tijd: 4/6/2012 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie