BNNVARA komt met een film over de terugkeer van de wolf in Nederland. Filmmaker Cees van Kempen, die eerder een serie films maakte over de terugkeer van de bever, de ijsvogel en de torenvalk op NPO 1, richt zich nu op een andere spraakmakende diersoort: de wolf.

Na afwezigheid van meer dan honderd jaar zijn er in 2018 al verschillende meldingen geweest van wolven in ons land. De film zal naar verwachting in 2020 vertoond worden in bioscoop en op tv.

wolf
De komst van de wolf is niet onomstreden, omdat hij zich ook kan vergrijpen aan schapen.

Dit jaar zijn verschillende wolven waargenomen, die vanuit Duitsland ons land komen verkennen. Mogelijk zal binnen afzienbare termijn zich de eerste roedel in Nederland vestigen. Volgens deskundigen is er hier plaats voor enkele tientallen wolvenfamilies. De komst van de wolf is niet onomstreden, omdat hij zich ook kan vergrijpen aan schapen. En hoewel onterecht, kleeft er aan de wolf nog altijd het Roodkapje-angstsyndoom.

Door natuurbeschermers wordt de komst van de wolf echter beschouwd als de kroon op het werk dat de afgelopen decennia is geleverd. Zij stellen dat de komst van de wolf een positieve bijdrage zal leveren aan een robuuste, evenwichtige natuur.

wolf
Door natuurbeschermers wordt de komst van de wolf echter beschouwd als de kroon op het werk dat de afgelopen decennia is geleverd.

De ontwikkeling van een film over de terugkeer van de wolf is een initiatief van BNNVARA, Ispida Wildlife Productions, Zeppers Film en Pieter van Huijstee Films. Een internationale keur aan wetenschappers biedt ondersteuning en er wordt gewerkt met een toonaangevend, internationaal productieteam.

Vorig artikelZo krijg je waar je recht op hebt bij letselschade
Volgend artikelDe gehele dag door ideale voeding
BNNVARA staat voor een vrije, nieuwsgierige en sociale samenleving, en betrekken als mediaorganisatie iedereen bij de wereld, de welvaart en het welzijn. We spelen een activerende rol in onze maatschappij. Dat doen we niet vanuit een ivoren toren of met het idee dat we de wijsheid in pacht hebben. We hebben wel ambitie, maar geen pretentie. We sluiten altijd aan bij wat er nú speelt in het leven van onze kijkers, luisteraars en volgers en zijn daardoor toegankelijk en relevant. BNN en de VARA zijn per januari 2014 gefuseerd één organisatie vanwege bezuinigingen vanuit de politiek. De merken BNN en de VARA blijven dan los van elkaar bestaan. Op 24 augustus 2017 zijn ook de losse merken tot één publieksmerk gefuseerd: BNNVARA. Beide omroepen hebben natuurlijk een eigen geschiedenis.