Tergooiziekenhuizen kiezen gezond als uitgangspunt

Tergooi zet een nieuwe koers in voor de toekomst. Met het motto Tergooi zorgt vooruit presenteerde bestuursvoorzitter Ruurd Jan Roorda op 12 juni 2013 de toekomstplannen. Het ziekenhuis gaat een duidelijkere rol spelen in de regio en zich nog meer richten op in- en externe samenwerking.

Dit wil Tergooi doen door een verandering in perspectief waarbij ziek niet altijd meer de basis, maar gezond het uitgangspunt is en de duurzame relatie tussen patiënt en zorgverlener centraal staat in alles wat het ziekenhuis doet. De plannen hiervoor staan omschreven in het Meerjarenbeleidsplan van Tergooi waarin ook een nieuwe en heldere missie, visie, strategie en kernwaarden staan omschreven. Om deze ambities zichtbaar te maken, presenteert het ziekenhuis zich op vernieuwde wijze.

Tergooi, in Hilversum, Blaricum en Weesp, wil uitgroeien tot een speler in de voorhoede van de zorg. De speerpunten van ons beleid versterken één centrale gedachte: het ziekenhuis voor Gooi en Vechtstreek te zijn, betekent werkelijke aandacht voor de patiënt te hebben.

Dat kan door ons aanbod te variëren van preventie tot kortdurende behandelingen en van ondersteuning bij chronische aandoeningen tot in de laatste levensfase – zodat wij op ieder moment aanwezig en beschikbaar zijn voor iedere zorgvrager. Dat kan door te bouwen aan een gastvrije en groene omgeving, waarin doordachte en zinvolle zorg wordt geleverd – zodat onze patiënten en bezoekers zich begrepen en gerust voelen.

Dat kan door de status ‘Topklinisch Ziekenhuis’ na te streven en onderzoek en opleidingen te integreren in ons dagelijks werk – zodat patiënten kunnen rekenen op veilige en innovatieve zorg. En het kan door nadrukkelijk samenwerking te zoeken met zorgpartners en samen met hen nieuwe zorgvormen en centers of excellence te creëren – zodat we patiënten herkenbaarheid en meerwaarde kunnen bieden.

Jaarcijfers 2012
Tijdens de bijeenkomst op 12 juni presenteerde de raad van bestuur ook zijn jaarcijfers over 2012. Het ziekenhuis sluit het jaar 2012 af met een lichte winst van € 1,2 miljoen. In 2011 bedroeg de winst € 1,3 miljoen. Het operationele resultaat was in 2012 € 3,1 miljoen, € 2 miljoen beter dan in 2011. De solvabiliteit stijgt in 2012 van 11,1 naar 11,7%. Over 2013 laat de begroting een resultaatprognose zien van € 2,5 miljoen.

Ruurd Jan Roorda: ‘In 2012 hebben we de basis verstevigd voor de ontwikkeling van onze toekomstplannen. We zijn trots op het positieve financiële resultaat; dat geeft ons slagkracht om aan die plannen uitvoering te geven. Ons ziekenhuis vernieuwt zich dus sterk en maakt dat ook zichtbaar. In onze naam, voortaan kort en krachtig ‘Tergooi’. In onze visuele presentatie, die onze groene omgeving koppelt aan een vernieuwde ambitie. En in onze visie op de toekomst, die we zullen delen met onze omgeving en belanghebbenden en die we kort samenvatten in ons nieuwe motto: Tergooi zorgt vooruit’.

Plaats een reactie