Tena zet intakegesprekken met Achmea-verzekerden voorlopig stop

Tena heeft besloten de benadering van Achmea-verzekerden met incontinentieproblemen voorlopig stop te zetten om in overleg te treden met alle betrokken partijen. Dit naar aanleiding van berichtgeving in diverse media waarin gesuggereerd wordt dat er door betrokken partijen onzorgvuldig gehandeld zou zijn.

Tena-verpleegkundigen benaderen sinds enkele maanden telefonisch gebruikers van incontinentiemateriaal op verzoek van apothekers. Achterliggende reden is dat zorgverzekeraar Achmea alle bij hen verzekerde gebruikers door verpleegkundigen in kaart gebracht wil hebben voor 1 september. Dit om te kunnen bepalen of iemand de passende producten gebruikt.

De TENA-verpleegkundige voert, op basis van een door Achmea goedgekeurd protocol een telefonisch intakegesprek met de gebruiker. Het is vervolgens aan de apotheker zelf om te besluiten welk merk producten hij zal leveren.

Er zijn vragen in de media ontstaan, vooral met betrekking tot privacy en of Tena, als commerciële partij, een onafhankelijke rol zou kunnen vervullen. De gegevens die door de gebruikers worden verstrekt, worden door Tena met grote discretie behandeld en zonder toestemming van de gebruiker niet voor andere doeleinden gebruikt. De onafhankelijkheid is gegarandeerd door het feit dat zowel de keuze voor het merk als het producttype uiteindelijk bij de apotheker ligt. Tena adviseert, maar bepaalt niet. De aantijging dat Tena zou bepalen hoeveel incontinentiemateriaal een gebruiker vergoed krijgt is dan ook pertinent onwaar.

Tena Consult
Tena Consult is een onderdeel van Tena dat informatie biedt en advies geeft aan gebruikers van incontinentiemateriaal. Dit advies wordt gegeven door incontinentie-verpleegkundigen.

Plaats een reactie