TENA betreurt suggestieve berichtgeving

In de media zijn donderdag 9 augustus 2012 enkele artikelen verschenen over de verstrekking van incontinentiemateriaal aan verzekerden van Achmea. De artikelen wekken de suggestie dat medewerkers van TENA patiënten ongevraagd bellen en vervolgens bepalen hoeveel en welke incontinentiematerialen de patiënt zal krijgen. TENA hecht een groot belang aan een discrete behandeling van patiënten en betreurt de berichtgeving omdat de suggesties uit de artikelen niet kloppen met de werkelijkheid.

De TENA-verpleegkundige neemt in de praktijk op de volgende wijze contact op met de patiënten. De patiënt belt zelf naar de verpleegkundigen van TENA of de apotheek legt aan de patiënt de vraag voor of deze door een verpleegkundige gebeld wil worden.

Hierbij hanteert SCA zeer strikte protocollen. De patiënt wordt gevraagd schriftelijk toestemming tot dit contact te geven. Dit wordt nog eens getoetst bij de start van het intakegesprek door de TENA-verpleegkundige. De gegevens van de patiënten worden met grote discretie behandeld en enkel opgeslagen in het digitale zorgdossier dat alleen toegankelijk is voor de apotheek. Hiermee wordt de privacy van patiënten gegarandeerd.

De TENA-verpleegkundige adviseert, naar aanleiding van het gesprek met de patiënt, aan de apotheek welke soort producten gewenst zijn. Het is vervolgens aan de apotheek om te besluiten welk merk producten hij zal leveren. Deze keuze wordt bepaald door de contracten die de apotheek heeft afgesloten met de zorgverzekeraars en met de producenten. Daardoor komt het regelmatig voor dat een apotheker besluit een ander merk dan TENA te leveren.

Plaats een reactie