Telomeerverkorting leidt mogelijk tot chronisch hartfalen

Patiënten met chronisch hartfalen (CHF) hebben kortere telomeren dan gezonde leeftijdsgenoten. Het promotieonderzoek van Liza Wong heeft dat bevestigd. Ook blijkt dat gezonde kinderen van CHF-patiënten kortere telomeren hebben dan gezonde kinderen van gezonde ouders. Dit suggereert dat gezonde kinderen van CHF-patiënten wellicht een groter risico lopen om CHF te ontwikkelen.

Telomeren vormen de uiteinden van het chromosoom en beschermen de genen op het DNA tegen beschadigingen. Bij elke celdeling worden de telomeren iets korter, totdat ze uiteindelijk hun beschermende werking verliezen. De telomeerlengte wordt gezien als een afspiegeling van de biologische leeftijd. Patiënten met CHF lijken dus biologisch ouder te zijn. Het gaat wereldwijd om miljoenen mensen.

Liza Wong heeft in een grootschalig patiëntenonderzoek aangetoond dat klassieke risicofactoren van hart- en vaatziekten, namelijk te hoog cholesterol en bloedglucose (suikerziekte), overgewicht en roken, bepalend zijn voor de snelheid van telomeerverkorting. Dit zou betekenen dat een gezonde leefstijl, die de kans op bovenstaande risicofactoren belangrijk doet afnemen, minder telomeerverkorting geeft en daarmee mogelijk de kans op het krijgen op CHF verkleint.

De relatie tussen telomeerlengte en CHF is nog niet volledig opgehelderd. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Mogelijk opent dit deuren naar nieuwe strategieën in de behandeling en preventie van CHF.

Liza Wong (Groningen, 1983) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen onderzoeksschool GUIDE. Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting. Wong is in opleiding tot cardioloog in het VU Medisch Centrum.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. L.S.M. Wong
Proefschrift: Ageing, telomeres, and heart failure
Promotor(s): prof.dr. D.J. van Veldhuisen, prof.dr. W.H. van Gilst
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 25 januari 2012, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie