Telezorg en E-health toepassingen in Londen op 2 en 3 maart 2011

0
531

In Engeland vindt sinds enkele jaren een grote studie plaats naar de effecten van telezorg zoals online afspraken maken, het op afstand monitoren van patiënten, het patiëntenconsult via interactieve televisie (screen-to-screen contact), het bieden van gezondheidseducatie via het internet in samenhang met klassieke zorg en het bieden van spoedeisende hulp via telefoon of internet.

De grote studie heet UK’s Whole System Demonstrator Pilots. Voor de telezorg is 30 miljoen pound beschikbaar en voor de evaluatie ervan drie miljoen pound. Projectleider is prof. Chris Ham, directeur van het beroemde Londense zorginnovatie instituut, het King’s Fund Centre.

De te meten effecten betreffen onder meer:

1. De technische uirvoering, bijvoorbeeld de kwaliteit van de beeldverbindingen;
2. Klinische uitkomsten van de telezorg voor chronische zieken met COPD, hartfalen, CVA en dementie;
3. Het zorggebruik en de (bespaarde) kosten;
4. Het gedrag en de attitude van patiënten en professionals als zij omgaan met tele-zorginnovaties.

Op 2 en 3 maart organiseren het King’s Fund Centre, het Julius Centrum en het International Network on Integrated Care (INIC) een congres in Londen rond deze grote studie. De onderzoekers presenteren dan hun resultaten. Vergelijkbare, meestal kleinere studies komen eveneens aan de orde. Er bestaan mogelijkheden om voorstellen in te dienen voor te houden lezingen. De call for abstracts komt binnenkort uit.

Wij verwachten 250 deelnemers, waarvan de helft uit Engeland, tientallen uit Nederland en de rest van elders. Software bedrijven, automatiseerders, zorgverzekeraars en andere bedrijven of instellingen die congresdeelnemers willen attenderen op hun producten en prestaties zijn welkom als exhibitors.

Wil je een abstract indienen, een advertentie plaatsen in de congresmap, een flyer uitdelen of een stand inrichten? Neem dan contact op met Inge Kuurman via I.P.Kuurman@umcutrecht.nl.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.