Teleurgesteld over onderzoek toekomst sociale werkvoorziening

De Haagse wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid & Economie) heeft teleurgesteld gereageerd op het rapport waarin de toekomst van de Sociale Werkvoorziening is onderzocht. Volgens Kool wordt geen antwoord gegeven op de vraag hoe gemeenten moeten omgaan met de financiële problemen, die ontstaan door de rijksbezuinigingen op de WSW. ‘De rek is er wat mij betreft echt helemaal uit,’ zo stelt de wethouder. Het rapport is gemaakt in opdracht van de VNG en Cedris (brancheorganisatie voor Sociale Werkplaatsen).

Het kabinet Rutte wil de sociale zekerheid hervormen. Zo komt er een nieuwe wet Werken naar vermogen, waarin een aantal regelingen (WWB, Wajong, WSW) wordt samengevoegd. Tegelijkertijd wordt hierop 1,8 miljard euro bezuinigd. Vooral de Sociale Werkvoorziening krijgt te maken met fikse kortingen.

Geen oplossing voor dreigende tekorten
Wethouder Henk Kool noemt het teleurstellend dat de commissie, onder voorzitterschap van oud CNV-bestuurder Anton Westerlaken, nauwelijks iets zegt over hoe om te gaan met de dreigende tekorten.

Gedoogpartner PVV heeft ervoor gezorgd dat de huidige werknemers van sociale werkplaatsen hun rechten behouden. Maar omdat de loonkosten relatief hoog zijn en het rijk deze niet compenseert, schieten gemeenten er financieel nóg meer bij in.

Kernprobleem blijft bestaan
‘En juist op dat punt geeft de commissie-Westerlaken niet thuis. Daarmee is het kernprobleem van de gemeenten nog steeds niet opgelost. De financiële tekorten blijven dus gewoon bestaan. Dat vind ik ronduit teleurstellend,’ aldus Kool. ‘In Den Haag hebben we de afgelopen jaren rond de 800 mensen uit de SW gedetacheerd op de reguliere arbeidsmarkt. De rek is er nu echt wel uit. Laat dat duidelijk zijn’, zo stelt Kool in reactie op de suggestie dat de gemeenten nóg meer SW-ers aan het werk moeten zien te krijgen.
De gemeente Den Haag moet vele tientallen miljoenen euro bijleggen om het zittende bestand van de SW-bedrijven te kunnen betalen. De commissie erkent overigens wél de financiële problemen die gemeenten hiermee hebben.

Plaats een reactie