Telers gebruiken steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen

Steeds meer Nederlandse groente- en fruittelers gebruiken biologische bestrijdingsmiddelen. Meer en meer is biologisch bestrijden de norm. Chemisch bestrijden gebeurt alleen als het niet anders kan. Die beweging is duidelijk te zien in een drietal filmpjes van het Voedingscentrum.

Alles over bestrijdingsmiddelen: aardbeien

De filmpjes staan op een nieuwe website: www.allesoverbestrijdingsmiddelen.nl Op deze site wordt aan consumenten informatie verstrekt over bestrijdingsmiddelen op groente en fruit, risico’s en keuzes die de consument kan maken.

Alles over bestrijdingsmiddelen: appels en peren

Het Voedingscentrum ging op bezoek bij een aardbeienteler, een tomatenteler en een teler van appels en peren. De drie telers laten in de filmpjes op transparante manier zien hoe zij hun gewassen beschermen tegen schimmels, ongedierte, onkruid en insecten.

Alles over bestrijdingsmiddelen – tomaten

Geïntegreerde teelt
De telers in de filmpjes gebruiken allemaal een geïntegreerde teeltmethode: een mix van biologische en chemische bestrijdingsmiddelen. Bij alle drie geldt het motto: biologisch bestrijden waar het kan, chemisch alleen als het moet. Uiteenlopende vormen van bestrijding komen terug: van het inzetten van natuurlijke vijanden om plagen te bestrijden, hormonale verwarring, wortels van Afrikaantjes die giftig zijn voor grondaaltjes tot spuiten met chemische middelen. De drie telers zijn geen uitzondering in hun sector. Bijna alle Nederlandse telers gebruiken bij voorkeur biologische bestrijdingsmiddelen, al dan niet afgewisseld met chemische.

Nederlands groente en fruit is veilig
Nederland is voorloper op het gebied van de geïntegreerde teelt, bleek al eerder uit een rapport van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Deze instantie test elk jaar groente en fruit op de Nederlandse markt op overblijfselen van bestrijdingsmiddelen. In 2011 controleerde de NVWA 4062 partijen. Bij geen enkele partij van Nederlandse bodem werd een overschrijding van de gezondheidsnorm gevonden. Dat was ook in 2010 zo.

Niet eten van groente en fruit: dat is het risico
Het Voedingscentrum vindt het belangrijk dat voor consumenten heldere informatie beschikbaar is over bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Op groente en fruit kunnen resten van bestrijdingsmiddelen zitten, maar meestal zijn deze al afgebroken als het product wordt verkocht. De kans dat een restant bestrijdingsmiddel op groente of fruit een echt gezondheidsrisico met zich meebrengt, is in de meeste gevallen verwaarloosbaar klein. Het niet-eten van groente en fruit levert juist veel meer risico’s op voor je gezondheid. Om de kans op overschrijdingen zo veel mogelijk te beperken en milieuschade te voorkomen, pleit het Voedingscentrum voor een zo beperkt mogelijk gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Consumenten die deze bestrijdingsmiddelen geheel willen vermijden, kunnen kiezen voor biologisch geteelde groente en fruit.

De nieuwe website www.allesoverbestrijdingsmiddelen.nl is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Productschap Tuinbouw en het Voedingscentrum.

Plaats een reactie