Tele-Nu! voor dagelijkse revalidatiezorg thuis

Op maandag 11 maart 2013 worden de eerste therapeuten geschoold voor het project Tele-Nu!. Roessingh en negentien andere revalidatiecentra en ziekenhuisafdelingen in Nederland gaan hier mee werken.

FaceTalk, een virtuele spreekkamer

Dit project heeft tot doel de drempel tot het gebruik van telemedicine te verlagen en in de dagelijkse revalidatiezorg toe te passen.

Zorgverleners worden in het project Tele-Nu! opgeleid in het gebruik van FaceTalk en telerevalidatie. Tevens krijgen ze de mogelijkheid met de telemedicine toepassingen te experimenteren. Hierdoor wordt een belangrijke stap naar routinematige toepassing van telemedicine in de dagelijkse zorg gemaakt. Daarnaast zullen de ervaringen, kennis en ideeën van de deelnemende revalidatiecentra structureel met elkaar gedeeld worden. Door deze samenwerking van de verschillende zorgprofessionals uit de verschillende revalidatie-instellingen wordt het draagvlak voor telemedicine in de revalidatie vergroot.

De centra worden voorzien van twee telemedicinetoepassingen die laagdrempelig en breed toepasbaar zijn. Deze toepassingen zijn:

FaceTalk: een applicatie die ontwikkeld is door Radboud REshape & Innovation Center, een programma van het UMC St Radboud. FaceTalk maakt het mogelijk om op een veilige wijze met beeld te communiceren via internet. Een online gesprek is mogelijk met maximaal twaalf mensen tegelijk.

Telerevalidatie.nl: een oefenportaal op internet, ontwikkeld door Roessingh Research and Development. Deze dienst maakt het voor cliënten mogelijk om in de thuissituatie te trainen onder begeleiding van een therapeut. Uit een database van oefeningen selecteert de therapeut geschikte oefeningen voor de cliënt en maakt daarmee een individueel trainingsschema. Elke oefening wordt geïllustreerd aan de hand van een filmpje, gesproken tekst en geschreven woord. Daarnaast is telecommunicatie tussen de cliënt en de therapeut mogelijk evenals het monitoren van de gezondheidsstatus van de cliënt.

Telerevalidatie.nl, oefening

Het project Tele-Nu! wordt uitgevoerd door Roessingh Research and Development in samenwerking met Revalidatie Nederland. Tele-Nu! wordt gefinancierd door het Revalidatiefonds.

Plaats een reactie