Tele hartrevalidatie thuis om leefstijlverandering vol te houden

Thuis voldoende blijven bewegen is voor hartpatiënten van belang om te voorkomen dat ze opnieuw hartproblemen krijgen. Het volhouden van leefstijlaanpassingen en verbeteren van de conditie na een hartrevalidatieprogramma is voor patiënten niet gemakkelijk. Daarom starten MobiHealth en SallandElectronics, samen met het Leef & Beweegcentrum Isala, een project om hartpatiënten thuis op afstand te monitoren en te coachen. Doel is om gecontroleerd en geleidelijk de conditieverbetering van hartpatiënten vast te houden.

Tele hartrevalidatie
Jaarlijks komen 200.000 patiënten na een cardiologische ingreep in aanmerking voor hartrevalidatie in het ziekenhuis. Maar thuis volhouden blijft moeilijk. Bovendien blijkt uit onderzoek dat maar een klein deel (28%) van de patiënten aan hartrevalidatie in het ziekenhuis meedoet. Eén reden daarvoor is de afstand tot een revalidatiecentrum. Hoe verder weg, des te kleiner het aantal deelnemers. Bij concentratie van cardiologische zorg zal de afstand tot revalidatievoorzieningen toenemen. Gevolg is nog minder deelname. Tele hartrevalidatie thuis bouwt voort op revalidatie in het ziekenhuis en kan mogelijk, aldus Mobihealth, voor sommige patiënten ook een vervanger worden voor ziekenhuisrevalidatie. Dan kunnen meer mensen meedoen.

Coachen en motiveren
Het Leef & Beweegcentrum Isala biedt patiënten een hartrevalidatieprogramma aan. Na deze periode is het van belang dat patiënten hun conditie thuis blijven verbeteren en onderhouden door activiteiten te doen die passen bij hun voorkeur, in en buitenshuis. Denk aan schoonmaakactiviteiten, tuinieren, fietsen, wandelen en alle andere activiteiten die inspanning vergen. Om dit goed vol te houden, blijkt lastig in de praktijk. Het monitoren en coachen van patiënten in de thuissituatie kan daarbij helpen. Met de inzet van tele hartrevalidatie wordt het mogelijk om hartslag en beweging van de patiënt te meten en door te sturen naar een speciale smart phone. Ook registreert de smart phone activiteiten en tijdsduur en geeft de mate van inspanning en vermoeidheid aan op een schaal van licht tot zwaar. De gegevens komen binnen in het Leef-& Beweegcentrum Isala om patiënten op afstand te volgen en te coachen. Ed de Kluiver, maatschapcoördinator cardiologie Isala klinieken: “Isala biedt op dit moment een goed programma voor hartrevalidatie, maar wij blijven op zoek naar ontwikkelingen die de hartrevalidatie kunnen versterken, zodat het patiënten motiveert om de nieuwe leefstijl thuis vast te houden.” De Commissie Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie, van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, ondersteunt deze aanpak. Zij erkennen dat reisafstanden en de relatief korte duur van revalidatieprogramma’s in de ziekenhuizen er vaak voor zorgen dat patiënten relatief snel in oude leefpatronen terugvallen.

Provincie Overijssel steunt
Provincie Overijssel investeert in dit project. Theo Rietkerk, Gedeputeerde Innovatie: “Deze ontwikkeling is een prachtige invulling van ons beleid gericht op het versnellen van innovaties in de zorg op basis van een kansrijke businesscase van de health-sector en regionale bedrijven, waarin disciplines uit zowel regio Zwolle als Twente met elkaar samenwerken. Het levert voordelen voor zowel de regionale economie als voor de maatschappij”. Kennispoort Zwolle bracht partijen bij elkaar.