Teek leidt tot nieuw inzicht bloedstolling

Onderzoekers van het AMC hebben in het speeksel van teken een eiwit ontdekt waarmee een nog onbekend mechanisme van bloedstolling is blootgelegd. De verwachting is dat deze vondst leidt tot betere antistollingsmiddelen. Dat is nodig want de huidige middelen hebben vaak ernstige bijwerkingen. De onderzoekers publiceren hun studie in het vakblad Circulation, het meest gelezen wetenschappelijke tijdschrift over vasculaire geneeskunde.

Vanwege het grote belang van de ontdekking verschijnt in hetzelfde nummer een commentaar en een artikel dat het belang bespreekt van de ontdekking voor de medische praktijk. Het nieuwe eiwit is gevonden in teken die leven van het bloed van gewervelde dieren, waaronder ook dat van mensen. Ze bijten zich vast in hun slachtoffer en met het speeksel gaan stoffen mee die verhinderen dat het bloed stolt. Op deze wijze kunnen teken zich dagenlang ongestoord voeden met het bloed van hun gastheer.

Volgens AMC-onderzoeker dr. Tim Schuijt bevat het tekenspeeksel verscheidene eiwitten die verhinderden dat bloed gaat stollen. ‘We zijn een nieuw eiwit op het spoor gekomen dat via een tot nu toe onbekende wijze bijdraagt aan het voorkomen dat bloed stolt. Dit eiwit heeft ook geleid tot een fundamenteel nieuw inzicht over hoe ons eigen stollingssysteem werkt. We denken dat door deze vondst de leerboeken over bloedstolling worden aangepast.’

Er is veel interesse voor de samenstelling van tekenspeeksel. Medisch onderzoekers zijn op zoek naar nieuwe stoffen die verhinderen dat het bloed stolt. Er zijn veel bloedverdunners of antistollingsmedicijnen beschikbaar. Ze verhinderen dat bloed stolt en voorkomen het ontstaan van bloedpropjes die in hart en longen ernstige problemen kunnen geven. Het nadeel van deze medicijnen is de bijwerking: patiënten hebben een grotere kans op bloedingen. Als het stollingsmechanisme is uitgeschakeld, dan kan een eventuele bloeding grotere gevolgen hebben.

Schuijt en zijn collega’s hebben het nieuw gevonden eiwit getest in konijnen, en daaruit bleek dat het niet zonder meer gebruikt kan worden als bloedverdunner. ‘Het onderzoek naar het eiwit gaat door en de hoop is een nieuwe klasse antistollingsmiddelen te vinden met minder bijwerkingen dan de bestaande medicijnen.’

Plaats een reactie