Technologisch complexe zorg steeds dominanter op OK

0
508

De universitaire medische centra gaan een steeds grotere rol spelen bij de behandeling van patiënten met complexe ziektebeelden die multidisciplinaire expertise en geavanceerde apparatuur zoals een operatierobot vereisen’, aldus Jaap Bonjer in zijn oratie als hoogleraar heelkunde bij VU medisch centrum.

Bonjer stelt ook dat de UMC’s bewust de samenwerking met andere zorginstellingen gaan opzoeken om een netwerk te realiseren waarbinnen gezamenlijk de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk wordt benut. Hij spreekt zijn oratie ‘Tweets from Surgery’ uit op vrijdag 15 oktober.

De oratie wordt vooraf gegaan door de publieksdag: ‘Kijken naar kijkoperaties’. Inmiddels hebben zich velen voor deze dag aangemeld, opgave is nog steeds mogelijk via: www.vumc.nl/15oktober. De dag is ook te volgen via internet: www.vumc.nl en tevens op de site van AT5 en RTV Noord Holland. Kijkers kunnen via Twitter communiceren met de chirurgen van VUmc.

Op de OK vinden ingrepen steeds vaker plaats door middel van laparoscopische technieken, zogenaamde kijkoperaties. Het grote voordeel van kijkoperaties is het opereren via kleine operatiewonden waardoor de patiënt minder pijn heeft en sneller zijn normale activiteiten kan hervatten. Nederland liep aanvankelijk fors achter met het uitvoeren van kijkoperaties. In de afgelopen jaren is echter een inhaalslag gemaakt en ondergaat bijvoorbeeld één op de drie patiënten met dikkedarmkanker een kijkoperatie. In 2009 werden in Nederland meer dan 30.000 kijkoperaties uitgevoerd. Moderne technologie zoals de operatierobot wordt steeds vaker gebruikt bij kijkoperaties met name voor prostaatkanker.

Professor Jaap Bonjer pleit in zijn oratie voor een grotere rol van de universitaire medische centra bij de behandeling van patiënten met complexe ziektebeelden die multidisciplinaire expertise en geavanceerde apparatuur zoals een operatierobot vereisen. Ook kiest hij voor de samenwerking van de UMC’s met andere zorginstellingen om een netwerk te realiseren waarbinnen gezamenlijk de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk wordt benut. Jaap Bonjer was eerder de eerste hoogleraar endoscopische chirurgie in het Erasmus MC.

Bonjer is verder van mening dat in de gezondheidszorg de communicatie met patiënten verbeterd moet worden. ‘Mensen hebben behoefte aan een menselijke oor en stem overdag,’s avonds en in het weekeinde. Ziekte houdt zich niet aan de klok. Call centres, SMS en e-mail communicatie met patiënten zijn stappen die zo snel mogelijk gezet moeten worden’ .

Inmiddels heeft VUmc zich ontwikkeld als het kloppend hart van de kijkoperaties in Nederland. Op vrijdag 15 oktober 2010 opent VUmc de deuren van zijn operatiekamers voor het publiek: ‘Kijken naar kijkoperaties’. Chirurgen, urologen, gynaecologen en orthopeden voeren op vier verschillende operatiekamers kijkoperaties uit. Het publiek kan deze operaties op de voet volgen.