Teamwork leraren voorwaarde voor goed beroepsonderwijs

Om in het mbo leerlingen op te leiden tot goede vaklieden moeten leraren in teams beter functioneren. Dit wordt mogelijk als regionale opleidingscentra (roc’s) hun leraren in staat stellen goed met veranderingen om te leren gaan. Dat kunnen leraren doen door flexibele teamroutines te gebruiken in hun dagelijkse werk. Flexibele teamroutines zijn vaste én wendbare afspraken voor samenwerken en samen leren. Dat stelt prof. dr. Loek Nieuwenhuis, bijzonder hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit (OU) in zijn oratie Een leven lang leren on the roc’s! Een visie op het werken en leren in het mbo. Nieuwenhuis hield zijn inaugurele rede op vrijdag 27 januari 2012 om 13.30 uur bij de OU in Heerlen. De bijzondere leerstoel leven lang leren op de werkplek, de docent als professional en participant is ingesteld door Stichting IVA.

Professionaliseren door middel van informeel leren
Lerarenteams in roc’s hebben voortdurend te maken met veranderingen. Beroepen veranderen bijvoorbeeld en daarmee de eisen die aan een beroepsopleiding gesteld worden. Daarom is het belangrijk dat lerarenteams in staat zijn om in te spelen op veranderingen in de maatschappij en zo passend beroepsonderwijs te maken. Door te leren van eigen ervaringen en die van collega’s uit het team (informeel leren) kunnen leraren verder professionaliseren. Om het professionaliseren van lerarenteams te realiseren, moet binnen roc’s vaak wel op een andere manier leiding gegeven worden: meer uitdagend en gericht op leerprocessen en vernieuwing van onderwijs.

Over Loek Nieuwenhuis
Prof. dr. Loek F.M. Nieuwenhuis (1954, Oldenzaal) studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelingspsychologie, met als specialisatie onderwijswetenschappen. Van 1979 tot 1990 heeft hij onderzoeken gedaan en gecoördineerd bij RION (Rijksuniversiteit Groningen). Dit betrof onderwijskundig onderzoek van het beroepsonderwijs. Daarna vervolgde hij zijn loopbaan als senior onderzoeker bij RISBO (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hier deed hij sociologisch onderzoek naar institutionele condities en sectoraal beleid rond beroeps- en bedrijfsgerichte scholing. Na verschillende managementfuncties bij Stoas Onderzoek is hij in 2001 gedetacheerd naar de Universiteit Twente (toegepaste onderwijskunde) om onderzoek te doen naar o.a. het leerpotentieel van de werkplek. Van 2005 tot eind 2010 was hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Twente. In 2006 werd Loek Nieuwenhuis senior onderzoeker bij IVA met ‘werken en leren’ als aandachtsgebied. In 2011 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar en houder van de nieuwe leerstoel ‘Leven lang leren op de werkplek; de docent als professional en participant’ bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit.

Plaats een reactie