Teamwork leidt niet automatisch tot betere zorg

Door toenemende vraag naar zorg, minder aanbod in personeel en bezuinigingen is het optimaal inzetten van mensen en middelen noodzakelijk. Teamwork is daarbij cruciaal, maar leidt niet automatisch tot betere zorg. Dat stelt Martina Buljac in haar proefschrift Health teams – Analyzing and improving team performance in long-term care waarmee zij op donderdag 8 maart 2012 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

De langdurige zorg staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. Terwijl de vraag naar zorg en de complexiteit ervan toenemen, zal het aanbod in personeel dalen en worden verschillende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Een optimale inzet van mensen en middelen is daarom noodzakelijk, teamwork is cruciaal. Van teams wordt verwacht dat ze effectieve, efficiënte, innovatieve en veilige zorg leveren. Buljac heeft onderzoek gedaan naar de factoren die van invloed zijn op teamprestaties in de langdurige zorg.

Functioneren
De meest voor de hand liggende oplossing is om leidinggevenden aan te spreken op het functioneren van teams. Hierdoor is de kans groot dat zij op een directieve manier zullen leidinggeven om zo risico’s te vermijden. Uit het proefschrift blijkt dat teams met een leidinggevende die een coachende leiderschapsstijl aanneemt beter presteren. Teams worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, door bijvoorbeeld feedback, zonder dat de beste manier van werken wordt opgelegd. Trainingen zijn een andere manier om het functioneren van een team in de gezondheidszorg te verbeteren. Helaas zijn de meeste trainingen echter gericht op de acute zorg – en niet op de langdurige zorg.

Hoewel vaak wordt verondersteld dat meer teamwork automatisch tot betere resultaten leidt, blijkt uit het onderzoek van Buljac dat dit niet altijd het geval is. Teams met leden die de zorg meer gezamenlijk uitvoeren en afhankelijker van elkaar zijn, presteren niet beter. Teams met een stabiele samenstelling en met weinig wisselingen in teamleden presteren wel beter.

Promotie
Promovendus: Mw. drs. M. Buljac
Titel proefschrift: Healthy Teams – Analyzing and Improving Team Performance in Long-Term Care
Promotoren: Prof.dr. J. Paauwe
Co-promotors: Dr. J.D.H. van Wijngaarden, Dr. M. van Woerkom
Datum: 08 maart 2012, 15:30 uur
Locatie: Woudestein, senaatszaal
Faculteit: instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG)

Plaats een reactie