Teamtraining voor acute noodsituaties verloskunde Rijnstate

Op dinsdag 21 september vond een multidisciplinaire praktijk-training plaats van het verloskundeteam van Ziekenhuis Rijnstate. Om de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid verder te verhogen trainde het zorgpersoneel van verloskunde met simulaties diverse acute noodsituaties die kunnen voorkomen bij bevallingen. Situaties zoals: heftig bloedverlies, bevallen met zwangerschapsvergiftiging en een navelstreng die uitzakt voor de geboorte.

Vooraf aan de teamtraining volgden de medewerkers verschillende theoretische modules. Na het slagen voor de theorietoets mocht er deel worden genomen aan de praktijkdag. Naast de medische kennis en vaardigheden was er in de training vooral aandacht voor de samenwerking en onderlinge communicatie. Recent onderzoek heeft aangetoond dat dergelijke teamtrainingen substantieel bijdraagt aan het verbeteren van de zorg voor de patiënt en de patiëntveiligheid.

Sinds 2007 organiseert de afdeling Verloskunde vier keer per jaar deze praktijktraining. Medewerkers zijn hierdoor in acute situaties zekerder geworden, minder gespannen en iedereen weet wat zijn of haar taak is. Er wordt een duidelijke verbetering in de samenwerking geconstateerd. De training is voor verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, kraamverzorgers, gynaecologen en arts-assistenten.

Naast deze training volgen medewerkers ook een reanimatietraining voor pasgeboren baby’s en zwangere vrouwen en CTG-lessen. De CTG-scan leest de hartslag van de ongeboren baby. In de CTG-lessen wordt het personeel extra getraind in het interpreteren van een CTG, waardoor ze sneller herkennen wanneer het niet goed gaat.

Plaats een reactie