Teamgeest ziekenhuizen verbetert patiëntveiligheid

1
680

Betere patiëntveiligheid is realiseerbaar als zorginstellingen een kwaliteitssysteem bouwen waarin diverse aandachtsgebieden geborgd zijn. Zowel het management als de professionals zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het faciliteren, volgen en evalueren van dit systeem.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het Symposium Patiëntveiligheid van Centramed op woensdag 29 september 2011. Het evenement leidde tot nieuwe inzichten in de verbetering van patiëntveiligheid. Best practices van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het VU Medisch Centrum, het Sophia Kinderziekenhuis, het Waterland Ziekenhuis en Atrium Medisch Centrum Parkstad werden hiervoor gebruikt. Het symposium was bestemd voor bestuurders en kwaliteitsfunctionarissen van ziekenhuizen.

Het symposium concludeerde dat menselijke handelen de kern is van het veiligheidsmanagement in zorginstellingen: gezond verstand en het nemen van verantwoordelijkheid. Omdat individuele inzet niet volstaat, is crew resource management gewenst in zorginstellingen.

Crew Resource Management is een veiligheidstraining voor multidisciplinaire teams in de zorg. De methodiek is ontwikkeld in de luchtvaart ter bestrijding van incidenten in cockpit die voortvloeiden uit falende samenwerking. Centraal in de training staan niet-technische vaardigheden zoals communicatie, besluitvorming en leidinggeven.

In de zorg zijn verder zelfkritiek en zelfreinigend vermogen noodzakelijke vaardigheden voor professionals. De cultuur van een zorginstellingen moet uitnodigen om beperkingen in processen te benoemen. Protocollen voor patiëntveiligheid moeten regelmatig worden geëvalueerd en aangepast om duurzame verbetering te realiseren. Bij eventuele crises zijn proactief handelen en open communicatie geboden.

De aanbevelingen van Centrameds symposium sluiten aan bij het rapport over patiëntveiligheid dat de Regieraad Kwaliteit en Zorg uitbracht in mei. Daarin staat dat slechts een klein deel van de veiligheidsrisico’s in de medische zorg gereguleerd kan worden via standaard normen.

In Nederland vinden jaarlijks bijna 40.000 medische incidenten plaats. Bij ongeveer tienduizend patiënten treedt blijvende schade op bij een ziekenhuisopname, waarvan veertig procent voorkomen kan worden.

Centramed verzekert zorginstellingen tegen claims van patiënten die voortvloeien uit medisch handelen. Meer informatie over het Symposium Patiëntveiligheid staat op www.centramed.nl

1 REACTIE