Team met gedeeld rothumeur is beter in denktaken

Managers die hun team beter willen laten presteren, moeten werknemers negatieve emoties laten uiten. Teams die slechte gevoelens met elkaar delen lossen ingewikkelde problemen beter op, delen onderling meer informatie en hebben een groter saamhorigheidsgevoel. Dat concludeert NWO-onderzoeker Annefloor Klep. Zij promoveert op 17 september aan de VU.

Van veel organisaties moeten werknemers negatieve emoties reguleren en alleen positieve emoties laten zien. Uit de experimenten van Annefloor Klep blijkt echter dat dit niet altijd de juiste strategie is. Zij vond dat teams die positieve emoties delen beter zijn in creatieve taken, maar dat analytische taken juist beter volbracht werden als een team negatieve emoties deelt.

Wel of niet hardop klagen?
Klep liet haar proefpersonen vrolijke of juist droevige filmpjes zien en keek achteraf hoe haar fictieve werknemers samenwerkten en hoe succesvol ze waren in het doen van creatieve of juist analytische taken. Groepen die droevige filmpjes te zien kregen en daar voordat ze aan hun taak begonnen even over praatten, voerden ingewikkelde beslistaken het allerbeste uit, ook beter dan groepen die wel een droevig filmpje hadden gezien, maar er niet over mochten praten. Een team kan dus flink profiteren van negatieve gevoelens benoemen en onderling delen.

Ook in bepaalde conflictsituaties bleek het delen van negatieve emoties positief uit te pakken. De onderzoeker wekte bij sommige teams de indruk dat er in hun groep een probleem was met de onderlinge verhoudingen. Zulke relatieconflicten kunnen effectief werken behoorlijk in de weg zitten. Maar door negatieve gevoelens te delen, kunnen groepsleden hun problemen gemakkelijker opzij zetten. Ze verspillen geen aandacht aan het conflict, en kunnen zich volledig richten op de klus die zij als team moeten klaren.

Toch is alleen maar klagen niet verstandig. Positieve emoties delen brengt ook voordelen met zich mee. Creatieve taken gaan een team dan makkelijker af, zeker als teamleden twijfelen over wat ze voelen. Onzekere groepsleden voelen zich erdoor gesterkt.
Blik op de toekomst

Teams die op de lange termijn vaak met elkaar samenwerken, kunnen volgens Klep extra profiteren van het delen van emoties. Als teams verwachten later nog eens met elkaar om de tafel te moeten, is het effect van het delen van negatieve emoties nog groter. Analytische taken worden beter uitgevoerd, maar het creatieve proces komt door het delen van negatieve emoties wel sterk onder druk te staan.

Het onderzoek van Annefloor Klep werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Haar subsidie komt uit het programma Vrije competitie. Met de Vrije competitie bevordert NWO vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

Over NWO
NWO is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Plaats een reactie