Te zware kinderen meer last van spieren en gewrichten

Nederlandse kinderen van 2 tot 17 jaar die te veel wegen, hebben meer last van hun enkels en voeten dan kinderen met een normaal gewicht. De tieners onder hen zoeken hiervoor vaker de huisarts op. Alhoewel het vermoeden al bestond, toont Marjolein Krul dit voor het eerst aan in haar onderzoek dat ze uitvoerde bij het Erasmus MC. Zij promoveert woensdag 25 mei 2011 op haar onderzoek. De resultaten moeten kinderen in de toekomst helpen om hun gewicht beter te leren beheersen.

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 11 jaar die te veel wegen hebben tweemaal zo veel last van hun spieren en gewrichten. Het gaat dan vooral om problemen aan de nek, de rug, de voeten en de enkels. Verder geeft ruim de helft van de kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar aan last te hebben van hun spieren en gewrichten. Dit is éénderde meer dan kinderen met een normaal gewicht. Bij te zware kinderen van deze leeftijd gaat het vooral om problemen aan de enkel en de voet, waarmee ze ook vaker naar de huisarts gaan.

Op basis van haar onderzoek concludeert Krul dat kinderen met overgewicht in een vicieuze cirkel terecht dreigen te komen waar ze nog maar moeilijk uit kunnen stappen. Het overgewicht leidt tot problemen aan gewrichten en spieren. Die problemen leiden er op hun beurt toe dat de kinderen minder willen of kunnen bewegen. En dat gebrek aan beweging leidt weer tot meer overgewicht. Krul, huisarts en onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC: “Het is van belang dat we ons ervan bewust zijn dat kinderen met overgewicht vaker problemen hebben aan hun spieren en gewrichten. Met die wetenschap in ons achterhoofd, kunnen we kinderen die te dik zijn beter helpen bij het managen van de problemen met hun gewicht en kunnen we ze proactief tips geven om gezonder te leven. We moeten ze extra stimuleren om meer te bewegen, ook door de pijn van hun spieren en gewrichten heen.”

Andere onderzoeken lieten al zien dat de voeten van kinderen met overgewicht meestal langer zijn, breder en wat meer doorgezakt. De resultaten uit het grootschalig onderzoek van Krul sluiten aan bij die bevindingen, nu daaruit blijkt dat kinderen met overgewicht aangeven vaker problemen te ondervinden aan voeten en enkels. Krul voerde haar onderzoek uit onder een groep van 2.459 kinderen in de leeftijd van 2 tot 17 jaar. Bij 319 van die kinderen was sprake van overgewicht.

Plaats een reactie