Te snelle stijging natriumspiegel na toediening Samsca

Uit meldingen blijkt dat het gebruik van tolvaptan (Samsca) kan leiden tot een te snelle stijging van de natriumspiegel. Artsen wordt aangeraden patiënten met een hoger risico op demyelinisatiesyndromen, bijvoorbeeld door hypoxie, ondervoeding of alcoholisme, extra voorzichtig te behandelen en patiënten met een zeer lage natriumspiegel (< 120 mmol/l) tijdens de behandeling te controleren. Gelijktijdige toepassing van tolvaptan en andere behandelingen die de natriumspiegel verhogen is niet aanbevolen.

Dit schrijft de firma Otsuka in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke veiligheidsinformatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar endocrinologen, internisten, nefrologen, klinische farmacologen, onderzoekers bij post-marketing studies en ziekenhuisapothekers.

Tolvaptan is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met hyponatriëmie als gevolg van het syndroom van inadequate antidiuretische hormoonsecretie (SIADH).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Meer informatie
overzicht van DHPC’s.
DHPC Samsca, maart 2012

Plaats een reactie