Te kort zwangerschapsverlof voor moeders van couveusekinderen

Ouders van couveusekinderen dringen er met klem op aan om het zwangerschapsverlof uit te breiden naar 10 weken na thuiskomst van het kind.

Te kort zwangerschapsverlof voor moeders van couveusekinderen

Jaarlijks moeten naar schatting 2.500 moeders weer aan het werk na haar zwangerschapsverlof terwijl het kind dan nog maar net of nog niet thuis is.

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per brief aangemoedigd beloftes van zijn voorgangers in te lossen en spoedig de wet aan te passen.

Een kind dat veel te vroeg of ernstig ziek wordt geboren, is soms maanden opgenomen in het ziekenhuis. De moeder moet na afloop van haar zwangerschapsverlof weer aan het werk en het komt regelmatig voor dat het kind dan nog maar net, of nog niet eens thuis is. In april 2008 – ruim vijf jaar geleden – bracht de VOC dit probleem onder de aandacht van de minister van Sociale Zaken, toen minister Donner, die sympathiek tegenover het idee stond om het zwangerschapsverlof uit te breiden tot 10 weken na thuiskomst van het kind. In februari 2011 beloofde zijn opvolger, minister Kamp, dat moeders de zekerheid moeten krijgen van tien weken zwangerschapsverlof zodra de baby thuis is. Het wetsvoorstel moet nog langs de Tweede en Eerste Kamer en ligt nu alweer een jaar bij minister Asscher.

Geen oog voor moeder én kind
Tegenwoordig wordt zwangerschapsverlof gerekend tot het zorgverlof. Op de website van het ministerie wordt zwangerschapsverlof en kraamverlof behandeld in de rubriek ‘verlof voor uw kinderen’. Juist bij een kind dat lang in het ziekenhuis heeft gelegen, is de overgang naar huis vaak moeilijk. Het kind heeft, zoals iedereen die lang opgenomen is geweest, vooral rust nodig – en dat is niet mogelijk als het direct te maken krijgt met oppasgezinnen of kinderdagverblijf. Daarnaast zie je dat de moeder vaak pas na thuiskomst van het kind de rust krijgt om te verwerken wat ze sinds de geboorte van haar kind heeft meegemaakt. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen na de geboorte van een ernstig ziek of zeer prematuur kind een groot risico lopen op een posttraumatische stressstoornis.

Veel moeders in deze situatie doen na afloop van het verlof een beroep op de ziektewet en je ziet steeds vaker dat ARBO-artsen alleen kijken na het herstel van de moeder na zwangerschap en bevalling, zonder rekening te houden met de situatie van moeder en kind. Het UWV is steeds vaker geneigd moeder weer naar het werk te sturen omdat zij niet ziek zijn en het zwangerschapsverlof voorbij is.

Ouders kloppen regelmatig bij de VOC aan met de vraag hoe het nu zit met het verlengen van het zwangerschapsverlof, maar het enige dat wij kunnen zeggen is dat minister Asscher het wetsvoorstel ‘regelingen voor verlof en arbeidstijden’ heeft aanhouden. En dat is niet alleen voor de VOC, maar voor alle moeders in deze situatie, zeer teleurstellend. In vijf jaar tijd zijn we ongeveer 75.000 prematuren en heel veel schrijnende situaties verder.

Meer informatie
www.facebook.com/Couveuseouders

Plaats een reactie