Tandzorg Assen weer open

Tandzorg Assen heeft voldoende verbeterd om weer verantwoorde zorg te kunnen leveren en mag dus weer open. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg vastgesteld na een bezoek op 23 juni 2011. Op advies van de IGZ heeft de minister van VWS daarom het verlengde bevel tot sluiting beëindigd.

Op 26 mei kreeg Tandzorg Assen van de IGZ het bevel te sluiten omdat de inspectie geconstateerd had dat er sprake was van ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg die een risico vormden voor patiënten. Tijdens een herinspectie op 8 juni bleek er nog onvoldoende verbeterd. Op 23 juni constateerde de inspectie echter dat Tandzorg Assen wel voldoende verbeteringen had gerealiseerd.

Daarnaast heeft Tandzorg Assen in een gesprek met de inspectie op 23 juni verschillende toezeggingen gedaan. Zo zullen er in de praktijk geen implantaten meer worden geplaatst zolang niet wordt voldaan aan de strengere eisen voor het voorkomen van infecties die daarvoor gelden. Voor 1 juli ontvangt de inspectie een aangepast protocol voor het delegeren van taken en bekwaamheidsverklaringen. Verder ontvangt de inspectie voor 1 augustus een plan van aanpak voor het verbeteren van tekortkomingen die niet tot acuut risico voor de patiëntveiligheid leidden en daarom geen onderdeel uitmaakte van het bevel. Het gaat dan bijvoorbeeld om het goed bijhouden van dossiers van patiënten.

Plaats een reactie