Tandzorg Assen krijgt bevel tot sluiting

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 26 mei 2011 aan Tandzorg Assen het bevel gegeven de praktijk te sluiten. Tijdens een aangekondigd bezoek op 24 mei constateerde de inspectie ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg die een risico vormen voor patiënten.

Naar aanleiding van een melding bracht de inspectie in 2008 en 2009 al eerder bezoeken aan Tandzorg Assen. Het inspectiebezoek op 24 mei 2011 was om te beoordelen of eerder toegezegde verbeteringen waren gerealiseerd en geborgd. Dat bleek echter niet het geval.

Infectiepreventie onvoldoende
De geldende richtlijn over infectiepreventie wordt bij Tandzorg Assen onvoldoende nageleefd. De wijze waarop in de praktijk de instrumenten na gebruik worden schoongemaakt, geeft geen garantie dat de instrumenten werkelijk geen infecties meer kunnen overbrengen. De apparatuur voor het reinigen en steriliseren van instrumenten wordt niet systematisch gecontroleerd en onderhouden. Dat is belangrijk om te kunnen vertrouwen op de goede werking ervan. Bovendien is niet beschreven wanneer welke instrumenten op welke wijze worden gereinigd, gedesinfecteerd of gesteriliseerd. In de ruimte die daarvoor is bedoeld, is geen duidelijk onderscheid tussen ‘schoon’ en ‘vuil’.

Het is niet duidelijk of de tandartsen en medewerkers beschermd zijn tegen hepatitis B. Dat is van belang voor de veiligheid van zowel patiënten als van tandartsen en medewerkers. De persoonlijke en handhygiëne waren onvoldoende. Medewerkers droegen bijvoorbeeld sieraden aan de handen terwijl dat vanwege de hygiëne niet is toegestaan. Bovendien waren de kranen in de praktijkruimte niet handsfree te bedienen en bij de behandelstoelen was geen handalcohol aanwezig.

Bescherming tegen straling onduidelijk
Er worden röntgenfoto’s genomen in de praktijkruimte terwijl andere patiënten en medewerkers in diezelfde ruimte zijn. Er is geen verplichte stralingsrisicoanalyse uitgevoerd om te beoordelen of dit toegestaan is volgens de wettelijke normen. Bovendien is niet alle röntgenapparatuur aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wat wel verplicht is.

Bevel
Het bevel tot sluiting van Tandzorg Assen is ingegaan per 26 mei 2011 en eindigt op 2 juni en kan door de minister van VWS worden verlengd. Tandzorg Assen mag pas weer open als de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de vereiste verbeteringen zijn gerealiseerd en de praktijk dus weer voldoet aan de voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Plaats een reactie