Tandartspraktijk Accres Purmerend onder verscherpt toezicht open

De vestiging van Accres Tandartspraktijken in Purmerend mag weer open. De praktijk voldoet aan de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vastgesteld. De inspectie heeft daarom de minister van VWS geadviseerd de verlenging van de sluiting van deze praktijk te beëindigen. De minister heeft dat advies opgevolgd.

De overkoepelende organisatie Accres Tandartspraktijken blijft nog wel onder verscherpt toezicht van de inspectie. Reden is dat de inspectie zich zorgen maakt over de summiere en beperkte aansturing van medewerkers om veilig en verantwoord te werken.

Op 2 februari 2011 gaf de inspectie het bevel tot sluiten aan vijf tandartspraktijken in Noord-Holland. Er mochten met onmiddellijke ingang geen patiënten meer behandeld worden in deze praktijken, omdat de inspectie tijdens onaangekondigde bezoeken grote tekortkomingen constateerde die ernstig gevaar opleverden voor de patiëntveiligheid.

Op 9 februari verlengde de minister van VWS het bevel tot sluiten van drie tandartspraktijken op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Op 24 februari beëindigde de minister het verlengingsbevel voor de Accres Tandartspraktijken te Den Helder en Medemblik. Nu mag dus ook de vestiging in Purmerend weer open.

De Accres Tandartspraktijk Hippolytushoef die om organisatorische redenen op eigen initiatief gesloten was, is na een bezoek van de inspectie sinds 25 maart 2011 weer operationeel.

Plaats een reactie