Tandartsenpraktijk De Verbetering onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt de tandartsenpraktijk De Verbetering in Groningen onder verscherpt toezicht. De praktijk is onvoldoende in staat om een goede kwaliteit van zorg te garanderen.

Tijdens een onaangekondigd bezoek aan De Verbetering in juli 2010 constateerde de inspectie dat er verbeteringen nodig waren. Om te controleren of de noodzakelijke maatregelen waren gerealiseerd, heeft de inspectie op 22 maart 2011 opnieuw een bezoek gebracht aan de praktijk. Tijdens dat bezoek bleek dat de toegezegde verbeteringen niet of onvoldoende zijn uitgevoerd. De inspectie maakt zich dan ook zorgen over de summiere en beperkte aansturing van de medewerkers door de directie om de bewustwording, het belang en het handelen volgens richtlijnen en protocollen van veilig en verantwoord werken in de tandartspraktijk te ontwikkelen en te behouden.

Constateringen
De inspectie stelt vast dat de kwaliteit van de zorgverlening niet of onvoldoende voldoet aan de eisen voor verantwoorde zorg van de Kwaliteitswet zorginstellingen. Enkele bevindingen:
• Er is geen sprake van een adequate praktijkorganisatie en aansturing. Ondanks eerdere toezeggingen van de directie zijn bijvoorbeeld de benodigde protocollen niet aanwezig en/of moeten nog worden opgesteld.
• De directeur kan niet aantonen dat hijzelf en zijn medewerkers beschikken over een geldige hepatitis B vaccinatie. Hierdoor is ook niet bekend of iedereen voldoende is beschermd.
• De praktijk heeft nog steeds geen klachtenregeling conform de Klachtwet.
• De directie kan niet aantonen dat medewerkers voldoende geschoold zijn voor het gebruik van de CBCT-scanner (röntgenapparatuur).
• De directie kan geen stralingsdeskundigheidscertificaat overleggen en voldoet daarmee niet aan het Besluit Stralingsbescherming.
• Ondanks een cursus, beschikken de medewerkers op dit moment nog niet over een duidelijk bewustzijn op het gebied van infectiepreventie.
• In de sterilisatieruimte is men zich niet bewust van de werkwijze voor de schone en vuile kant van de werkbladen;
• Ondanks eerdere toezeggingen kan geen onderhoudscontract worden overlegd van de autoclaaf en thermo-desinfector voor reiniging en desinfectie van instrumenten.
• De waterkranen in de praktijkruimte zijn weliswaar handsfree te bedienen, maar de ergonomische uitvoering maakt dit niet gemakkelijk.

De komende tijd gaat de inspectie de praktijk zeer nauwlettend volgen, onder andere door onaangekondigde bezoeken. Het verscherpt toezicht geldt voor drie maanden. Wanneer daarna niet genoeg verbetering te zien is, zal de inspectie de minister adviseren een aanwijzing te geven.

Plaats een reactie