Tandartsen passen titelvermelding aan

Alle tandartsen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) begin november aanschreven om te stoppen zich ten onrechte orthodontist te noemen, hebben hun communicatie-uitingen aangepast. Voor alle vijftien tandartsen is het onderzoek afgerond, zij voldoen nu aan de regels.

De NZa en IGZ verzochten begin november vijftien tandartsen die in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) als tandarts staan ingeschreven, maar zich bekend maken als orthodontist om hun communicatie-uitingen aan te passen. Uit de controle die nu is uitgevoerd, blijkt dat alle aangeschreven tandartsen zich nu op de juiste manier bekend maken.

De afgelopen jaren had een aanzienlijke hoeveelheid orthodontisten zich uit het BIG-register laten schrappen en zich ingeschreven als tandarts. Daarbij heeft een aantal hun communicatie-uitingen niet voldoende aangepast. Dat is in strijd met de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Plaats een reactie