Tandartsen ontraden schrappen mondzorg jeugd

Tandartsen ontraden de Tweede Kamer om in te stemmen met het voorstel van minister Klink van VWS om de mondzorg voor jeugdigen van 18 tot 22 jaar niet langer op te nemen in het basispakket. Als deze maatregel doorgaat zullen meer mensen op latere leeftijd vaker gebitsproblemen krijgen en een grotere kans hebben op andere gezondheidsklachten zoals hartfalen. Bovendien zal de aard van die gebitsproblemen complexer zijn en ook een duurder type behandeling vergen. “Omdat het jeugdgebit extra kwetsbaar is vanwege het tandglazuur dat nog niet geheel is uitgehard en jongeren financieel minder draagkrachtig zijn, draagt het wel vergoeden van de mondzorg voor jongeren van 18 tot 22 jaar fors bij aan het voorkomen van gebitsproblemen op latere leeftijd”, aldus NMT-voorzitter en tandarts Barnasconi.

Jeugdgebit extra kwetsbaar
Uit onderzoek van TNO en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam blijkt het aantal tanden en kiezen dat door cariës is aangetast tussen het 17e en 23e levensjaar met 51% stijgt . Daarnaast blijkt uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring van tandartsen dat jongeren van 18 tot 22 jaar vaak zelfstandig gaan wonen, dat deze jonge mensen tijdelijk ongezonder gaan leven, eten en drinken, nonchalanter omgaan met hun mondhygiëne en vanwege de financiële drempel (in het geval zij dit zelf zouden moeten betalen) minder snel preventief naar de tandarts komen.

Voorstel minister staat haaks op motie
Juist om deze redenen aanvaarde de Tweede kamer aan het begin van de termijn van het Kabinet Balkenende IV de motie Van der Veen . Het huidige voorstel van de minister van VWS staat haaks op deze motie en het op die motie gebaseerde besluit van de regering van 29 augustus 2007 tot de beperkte uitbreiding van het basispakker per 1 januari 2008 . “Het is consequent en ook eerlijk om de rekening voor de budgetoverschrijdingen in de zorg niet bij de jeugd neer te leggen”, aldus Barnasconi tot slot. De Partij van de Arbeid liet twee weken geleden weten de mondzorg voor de jeugd in het basispakket te willen houden.

Extracties door de kaakchirurg
De kaakchirurgen hebben, in het kader van de bezuinigingsnoodzaak, begrip voor het voorstel van de minister om het trekken van gebitselementen door de kaakchirurg uit het basispakket te schrappen. Daarnaast ondersteunen zij de ambitie van de minister om onterechte verwijzingen naar de kaakchirurg zoveel mogelijk te voorkomen. Kaakchirurgen willen hier graag nog meer dan nu het geval is over mee denken met het Ministerie van VWS.

Plaats een reactie