Geen verdringing vaste werknemers door flexwerkers

Het aantal werkgevers dat via UWV vast personeel wil inruilen voor flexwerkers is beperkt. Het UWV heeft van september tot december 2011 dertien ontslagaanvragen voor in totaal 85 werknemers afgehandeld, waarbij dit aan de orde was. Hiervan zijn twaalf aanvragen geweigerd (78 werknemers) en één toegestaan (7 werknemers). Dat blijkt uit de ‘Monitor Uitvoeringsinstructie UWV’ die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag 24 januari 2012 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Keurmerk Kwaliteitsvakman van start

De eerste 20 vakmensen in bouw en hout hebben zich al gemeld bij de Stichting Keurmerk Kwaliteitsvakman. Deze beoordeelt nu zo snel mogelijk of zij het keurmerk mogen gaan voeren. Zij moeten met vakdiploma’s en voldoende werkervaring hun vakmanschap aantonen en over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschikken. Ook moeten zij via hun klanten kunnen laten zien dat ze vlot, netjes, volgens afspraak en met deugdelijke offertes werken. De zzp’er versterkt hiermee zijn positie op de particuliere markt. En de klant krijgt de garantie dat het werk óók wordt uitgevoerd als de zzp’er ziek wordt of failliet gaat. Verder kan de klant een beroep doen op een onafhankelijke geschillencommissie.

Lees meer

Sociaal vangnet Zzp-er bestaat al

SER kroonlid Ferdinand Grapperhaus bepleitte in Nieuwsuur zaterdagavond 26 november 2011 voor een sociaal vangnet voor de Zzp-er. Met name de problematiek omtrent ziekte en arbeidsongeschiktheid en de schijnbare onverzekerbaarheid zag hij als een groot probleem wat opgelost diende te worden.

Lees meer

ZZP’er ziet toename in opdrachten

Zelfstandigen zonder personeel zijn positief over de hoeveelheid werk binnen hun vakgebied. Dat blijkt uit een enquête die online netwerk www.ininterim.nl hield onder ruim 1400 interim professionals. Ten opzichte van vorig jaar zegt 58 procent het idee te hebben dat er meer werk beschikbaar is in zijn beroepssector. ICT’ers zijn het meest positief over hun kansen

Lees meer

ZZP’er moet tarief aanpassen

Zelfstandigen zonder personeel moeten steeds vaker concessies doen aan hun standaardtarief. Dat blijkt uit een peiling van online netwerk InInterim.nl onder 1429 interim professionals. Liefst 56 procent van de ondervraagden geeft aan dat men regelmatig zijn prijs laat zakken om aan voldoende werk te komen. 44 procent houdt qua uurloon wel voet bij stuk.

Lees meer