Hulp voor zwerfjongeren verbeteren

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten gaat met gemeenten aan de slag om de hulp voor zwerfjongeren te verbeteren. Onderzoek in opdracht van de staatssecretaris – op basis van een nieuwe eenduidige definitie – wijst uit dat jaarlijks bijna 8.000 jongeren voor kortere of langere tijd een zwervend bestaan leiden.

Lees meer