Langere levensverwachting door emissiereducties in Gotenburg Protocol

De lidstaten van de conventie over grensoverschrijdende luchtverontreiniging van de Verenigde Naties zijn het vorige week eens geworden over aanvullende emissiereducties van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen. Effectuering van deze reducties betekent in 2020 voor Nederland een verlenging van de gemiddelde levensverwachting met ten minste 4,5 maanden. Dat blijkt uit een berekening waaraan het RIVM heeft bijgedragen.

Lees meer