Te kort zwangerschapsverlof voor moeders van couveusekinderen

Ouders van couveusekinderen dringen er met klem op aan om het zwangerschapsverlof uit te breiden naar 10 weken na thuiskomst van het kind.

Te kort zwangerschapsverlof voor moeders van couveusekinderen

Jaarlijks moeten naar schatting 2.500 moeders weer aan het werk na haar zwangerschapsverlof terwijl het kind dan nog maar net of nog niet thuis is.

Langer zwangerschapsverlof kost meer dan het oplevert

Het uitbreiden van het huidige zwangerschapsverlof van zestien weken met twee weken kost € 117 miljoen, verlenging met vier weken kost € 322 miljoen. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek dat