Zuurstoftherapie

Hyperbare zuurstoftherapie in Amersfoort

De Da Vinci Kliniek in Geldrop biedt dit jaar vanuit Amersfoort hyperbare zuurstoftherapie en geavanceerde wondzorgbehandelingen aan. Hiervoor wordt samengewerkt met Meander Medisch Centrum, het topklinische ziekenhuis in Amersfoort. Hyperbare zuurstoftherapie Het streven is om in de loop van de zomer in 2016 een tank voor hyperbare zuurstoftherapie te plaatsen in Meander. Dit betekent een

Hoe functioneren zieke bloedvaten?

Door onderzoek bij VUmc is nu meer duidelijkheid over het functioneren van zieke bloedvaten. Frank Helderman heeft computermodellen van bloedvaten gemaakt om zogenoemde ‘wandschuifspanning’ te berekenen en veranderingen van de bloedvaten te voorspellen.

Extra zuurstof kan schadelijk zijn

Patiënten met kortademigheid of een laag zuurstofgehalte krijgen in de ambulance en het ziekenhuis vaak standaard extra zuurstof toegediend. In veel gevallen kan dit schadelijk zijn voor de patiënt en zelfs extra sterfgevallen tot gevolg hebben. Artsen van de afdeling interne geneeskunde van VUmc deden onderzoek naar het toedienen van extra zuurstof en publiceren woensdag 11 januari 2011 hun bevindingen als online-publicatie in het Amerikaanse tijdschrift Archives of Internal Medicine.

Bescherming tegen zuurstofradicalen

De zuurstofparadox houdt in dat organismen niet zonder zuurstof kunnen, maar dat de stof ook schadelijk is. Bij de ademhaling ontstaan zuurstofradicalen die cellen kunnen beschadigen.

IC-patiënt bepaalt zelf ademhalingsritme

In het UMC St Radboud worden IC-patiënten steeds vaker op zeer bijzondere wijze beademd. Niet de machine maar de patiënt bepaalt de timing van de ademhaling en de hoeveelheid lucht. Voor de patiënt veel comfortabeler, bovendien