Communicatie via moedermelk

Cellen in ons lichaam scheiden minuscule membraanblaasjes uit met een ‘boodschap’. “Deze blaasjes zijn cruciaal in de communicatie tussen cellen in ons lichaam”, stelt Marca Wauben, hoogleraar Intercellulaire Communicatie aan de Universiteit Utrecht, in haar oratie op woensdag 19 september 2012. “Een beter inzicht in deze communicatie en de invloed hiervan op complexe processen in het lichaam kan leiden tot nieuwe strategieën voor de behandeling en het monitoren van ziektes, zoals kanker. Ook hopen we te weten te komen hoe membraanblaasjes in moedermelk het immuunsysteem van de zuigeling beïnvloeden.”

Lees meer

Actuele cijfers kinkhoest

Sinds begin 2012 ziet het RIVM een toename van kinkhoest. Het RIVM heeft een dossier over kinkhoest op de website geplaatst met de laatste gegevens over kinkhoest. Hierin vindt u alle informatie over kinkhoest bij elkaar, met onder andere een overzicht van het aantal meldingen. Elke 4 weken worden de cijfers geactualiseerd.

Lees meer

Toename aantal besmettingen kinkhoest

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen met de bacterie Bordetella pertussis. Op dit moment is er een toename in het aantal gemelde patiënten met kinkhoest in Nederland. Deze toename is al sinds januari 2012 te zien. De meeste meldingen betreffen kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en volwassenen. Ook onder zuigelingen (jonger dan een half jaar) is een toename te zien. Het RIVM adviseert daarom om zuigelingen op tijd te vaccineren tegen kinkhoest.

Lees meer

Ouders enthousiast over nieuwe screening op heupafwijkingen bij baby’s

Vroegtijdige screening van baby’s op heupafwijkingen is essentieel voor een snelle diagnose en eventuele behandeling van de aandoening. Een effectieve manier om zuigelingen op heupafwijkingen te screenen is met behulp van echografie. UT promovenda Marjon Witting deed een uitvoerige studie onder ruim vierduizend zuigelingen en promoveert op vrijdag 13 januari 2012. Haar adviezen kunnen beleidsmakers in de jeugdgezondheidszorg helpen bij het nemen van beslissingen over mogelijk nationale invoering van de echografische screening op heupafwijkingen.

Lees meer