Verlaging maximum zoutgehalte in brood

De ministerraad heeft ingestemd met een aanpassing van het Warenwetbesluit waarmee het gehalte aan keukenzout in brood wordt verlaagd. De verlaging van 2,1% naar 1,8% (in de droge stof) is een initiatief van de bakkerijsector zelf en gaat in per 1 januari 2013.

Bij welk zoutgehalte in de grond kunnen gewassen groeien

Op een nieuwe testlocatie bij het Zilt Proefbedrijf op Texel kan vanaf vrijdag 11 mei 2012 bekeken worden bij welk zoutgehalte in de grond gewassen kunnen groeien. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft de nieuwe testlocatie geopend door de eerste sensor in het proefveld in de grond te plaatsen.

Merendeel brood voldoet aan zoutnorm

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in het voorjaar van 2011 het zoutgehalte van 175 broden onderzocht van zowel ambachtelijke bakkers als industrieel bereidende bakkerijen van landelijke supermarktketens. Uit het onderzoek komt naar voren dat 20% teveel zout bevat. Het wettelijk maximum aan keukenzout op de droge stof in brood is 2,1%. Bakkerijen die de norm overschreden hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen.

Restaurants gezondheidszorg serveren te zout eten

Nederlanders die beroepsmatig zijn betrokken bij gezondheidszorg krijgen in hun bedrijfsrestaurants veel te zout voedsel voorgezet. Dit hebben onderzoekers van het AMC vastgesteld na een rondgang langs kantines van ziekenhuizen, de Gezondheidsraad, het ministerie van VWS en de Voedsel en Warenautoriteit. Het onderzoek is 21 december 2011 gepubliceerd in het kerstnummer van de British Medical Journal.

Brood met de helft minder zout wordt gewoon gegeten

Brood dat slechts half zo veel zout bevat wordt net zo goed gegeten als normaal brood, zo blijkt uit een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Nutrition. De studie werd uitgevoerd in het kader van het project ‘Herformuleren Voedingsmiddelen’ door een projectteam van Wageningen UR, TNO en RIVM in opdracht van de ministeries van EL&I en VWS.